Palvelut - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 2 (16 artikkelia)

Siunsoten palvelujohtaja Jari Nevanto: Työntekijöiden vuorovaikutusosaaminen on kaikkien parhaaksi

– Vuorovaikutus- ja kommunikaatio-osaaminen on keskeinen osa työntekijöidemme ammattitaitoa, linjaa Jari Nevanto, Siunsoten vammaispalvelujen asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan palvelujohtaja. Organisaatiossa on luotu käytänteitä siihen, että vammaispalveluissa asiakastyötä tekevät ammattilaiset voivat kehittää vuorovaikutusosaamistaan ja heidän asiakkaansa […]

Lue lisää…

Vaientaminen ja miten se voidaan estää

Olin etukäteen sovitulla hoitojaksolla terveyskeskussairaalan kuntoutusosastolla. Jakson aikana oli tarkoitus käynnistää lääkekokeilu erikoissairaanhoidon suosituksen mukaisesti. Hoitojakson päättyessä oli tarkoitus myös järjestää monialainen yhteistyökokous Teams-kokouksena, jossa sovittaisiin hoidon ja kuntoutuksen jatkosta. Mukaan tähän palaveriin oli kutsuttu toimijoita […]

Lue lisää…

Kommunikaatio-ohjauksen kirjavat käytännöt

Kommunikaatio-opetus- ja -ohjaus on vammaispalvelulain perusteella harkinnanvaraisena sopeutumisvalmennuksena järjestettävää toimintaa. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi. Käytännössä palvelulla tarkoitetaan viittomakielen opetusta tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen ohjausta lähi-ihmisille. Tukiviittomien opetus ja ohjaus Kommunikaatio-ohjaaja voi opettaa […]

Lue lisää…

Moniammatillisuutta ja yhteistyötä lasten parhaaksi – mutta miten?

Lasten kuntouksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen mantra on vuosikymmeniä ollut moniammatillisuuden ja yhteistyön tärkeys. Yhteistyötä tulisi tehdä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa – toisten ammattilaisten lisäksi perheenjäsenten, sukulaisten, ystävien, taksikuljettajien ja muiden arjen kannalta merkittävien lähi-ihmisten kanssa. […]

Lue lisää…

Miten kuulla puhevammaista lasta tai nuorta

Vammaisten lasten näkemykset sivuutetaan edelleenkin herkästi, vaikka lainsäädäntö edellyttää palveluissa lapsen näkemysten selvittämistä ja korostaa lapsen osallisuutta myös palveluita kehitettäessä. Lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamiseksi tarvitaan tietoa lapsilta heidän omista näkökulmistaan ja ajatuksistaan. Tarvitaan useita […]

Lue lisää…

Kommunikaatio-ohjauksen arkea

Puhevammaisten ihmisten lähihenkilöille annettava kommunikointikeinojen ohjaus ei ole helppo laji. Kommunikaatio-ohjaajan tulisi olla monitaituri voidakseen mahdollisimman tuloksekkaasti auttaa perhettä kommunikoimaan puhevammaisen jäsenensä kanssa. ”Usein tuntuu, että kommunikaatio-ohjaajan pitäisi olla vähintäänkin yhdistelmä puheterapeuttia, psykologia ja kaikkien kulttuurien […]

Lue lisää…