Tikoteekki

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää toiminnallaan puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja yhteiskunnassa.

Päämäärän saavuttamiseksi Tikoteekki kehittää puhevammaisten henkilöiden ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja. Lisäksi keskus tiedottaa, toteuttaa puhelinneuvontaa sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista. Jotta puhevammaiset ihmiset saisivat joustavasti kommunikoinnin apuvälineitä ja lähi-ihmiset ohjausta niiden käyttöön, Tikoteekki vaikuttaa palveluiden kehittämiseen toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki ylläpitää tikoteekkiverkosto.fi-sivustoa, josta löytyy tietoa kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden saatavuuskäytännöistä sekä mistä palveluita saa.

Lisäksi Tikoteekki kouluttaa yhteisöjä ja ammattihenkilöstöä kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta, toimintamalleista ja materiaaleista osana Kehitysvammaliiton koulutustoimintaa.

Tikoteekki on osa Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikköä. Veikkaus tukee toimintaamme.

Julkaistu: