Tikoteekki

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää toiminnallaan puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja yhteiskunnassa.

Päämäärän saavuttamiseksi Tikoteekki kehittää puhevammaisten henkilöiden ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja. Lisäksi keskus tiedottaa, toteuttaa puhelinneuvontaa sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista. Jotta puhevammaiset ihmiset saisivat joustavasti kommunikoinnin apuvälineitä ja lähi-ihmiset ohjausta niiden käyttöön, Tikoteekki vaikuttaa palveluiden kehittämiseen toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki ylläpitää tikoteekkiverkosto.fi-sivustoa, josta löytyy tietoa kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden saatavuuskäytännöistä sekä mistä palveluita saa.

Lisäksi Tikoteekki kouluttaa yhteisöjä ja ammattihenkilöstöä kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta, toimintamalleista ja materiaaleista osana Kehitysvammaliiton koulutustoimintaa.

Veikkaus tukee toimintaamme.

Julkaistu: