Uutisia - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 3 (27 artikkelia)

Opinnäytetyö: Voimauttava vuorovaikutus toimintaterapian näkökulmasta

Saara Kumpulainen ja Pinja Poussu ovat selvittäneet toimintaterapeutti AMK-koulutuksensa opinnäytetyössä (Metropolia 2024) Voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamallin ja toimintaterapian yhteneväisyyttä sekä Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän mahdollisesti tuomaa lisäarvoa toimintaterapian asiakkaille, joilla on kehitysvamma tai jotka ovat autismin kirjolla. Opinnäytetyö […]

Lue lisää…

Väitös: Kohti lapsinäkökulmaisempaa kuntoutushoitotyötä

Lasten kuntoutushoitotyön dialogisen mallin tavoitteena on lapsen vaikuttajuuden toteutuminen – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä niillä lapsilla, jotka eivät ilmaise itseään puheella? Sitä tarkastelee Johanna Kaitsalmi Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen väitöskirjatutkimuksessaan Erityiseksi määritellyn lapsen vaikuttajuuden toteutumisen […]

Lue lisää…

Kun puhe tuottaa vaikeuksia -tietokirja kertoo puhevammaisten tulkkauksesta ja kommunikaatio-ohjauksesta

Lena Segler-Heikkilän ja Gun-Viol Vikin toimittama teos Kun puhe tuottaa vaikeuksia – Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2022) on julkaistu verkossa ja on kaikkien saatavilla maksuttomasti. Teoksessa on kahdeksan artikkelia. Niiden tarkoitus […]

Lue lisää…

Opinnäytetyö: Vammaisten ihmisten syrjintä on siirtynyt arkitilanteista yhteiskunnan rakenteisiin

Tuoreen opinnäytetyön mukaan monet vammaiset ihmiset kokevat, että yhteiskunta on muuttunut aiempaa syrjivämmäksi. Vammainen henkilö kohtaa usein ennakkoluuloja työelämässä, etenkin työtä hakiessaan. Lisäksi etenkin moni puhevammainen henkilö kokee, että hänet sivuutetaan esimerkiksi asiointitilanteissa. Heidän asemaansa vaikeuttaa, […]

Lue lisää…

Periaatteet päätöksenteossa tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen

Jokaisella on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan. Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliiton Tikoteekki ovat julkaisseet periaatteet päätöksenteossa tukemiseen. Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse. […]

Lue lisää…

Uusi Kuntoutuminen-teos kertoo puheterapiasta yksilön tarpeista lähtien ja toimintaympäristön merkitystä korostaen

Duodecimin Kuntoutuminen-kirjasta on julkaistu uusi painos. Kirjassa kerrotaan kuntoutusprosessista sen osapuolien rooleja tarkastellen ja sekä tutkimustieto että arjen käytännöt huomioiden. Teos on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon parissa työskenteleville, muille kuntoutustyötä tekeville ja alan opiskelijoille. Uudessa […]

Lue lisää…

TAIKE-taulustot kokonaisuudessaan siirtyneet Kajolle

TAIKE-kommunikointitaulustot siirtyivät huhtikuun 2021 alussa Kehitysvammaliiton Tikoteekilta Kajo Apuvälineet ry:n hallintaan. TAIKE-taulustot kehitettiin tukemaan erityisesti vuorovaikutteista keskustelua. Vuosikymmenen aikana TAIKE-perhe on kehittynyt, päivittynyt ja muuntunut uusien versioiden myötä yhä paremmin puhevammaisia ihmisiä palvelevaksi kokonaisuudeksi. TAIKE-tauluston alustaohjelmana […]

Lue lisää…