Pääkirjoitus - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 3 (27 artikkelia)

Yksin emme onnistu – tarvitsemme yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita

Tikoteekin perustehtävänä on edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kehitämme vuorovaikutusta tukevia toimintamalleja ja materiaaleja, vahvistamme koulutuksilla ja neuvonnalla läheisten ja ammattilaisten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä tuotamme tietoa ja teemme näkyväksi puhevammaisuutta niin päättäjille kuin […]

Lue lisää…

Syrjitäänkö puhevammaisia tahallaan?

Valtioneuvosto hyväksyi tiedonannon ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi 31.8.2023. Tiedonannossa hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vaikka pääpaino toimenpiteissä on rasismin torjumisessa, vaikuttavat toimenpiteet toivottavasti myös vammaisten ja puhevammaisten ihmisten yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja syrjimättömään kohteluun. Suomi […]

Lue lisää…

YK:n vammaissopimuksen tulevaan toimintaohjelmaan tulee nostaa esiin puhevammaiset ihmiset

YK:n vammaissopimuksen tehtävä on vahvistaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattuja oikeuksia. Sopimus luo valtiolle velvollisuuden suojella ja edistää vammaisten henkilöiden asemaa ja taata heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ilman syrjintää. Vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistää ja seuraa […]

Lue lisää…