Pääkirjoitus - Kaikki uutiset

Sivu 1 / 3 (25 artikkelia)

Syrjitäänkö puhevammaisia tahallaan?

Valtioneuvosto hyväksyi tiedonannon ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi 31.8.2023. Tiedonannossa hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vaikka pääpaino toimenpiteissä on rasismin torjumisessa, vaikuttavat toimenpiteet toivottavasti myös vammaisten ja puhevammaisten ihmisten yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen ja syrjimättömään kohteluun. Suomi […]

Lue lisää…

YK:n vammaissopimuksen tulevaan toimintaohjelmaan tulee nostaa esiin puhevammaiset ihmiset

YK:n vammaissopimuksen tehtävä on vahvistaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattuja oikeuksia. Sopimus luo valtiolle velvollisuuden suojella ja edistää vammaisten henkilöiden asemaa ja taata heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ilman syrjintää. Vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistää ja seuraa […]

Lue lisää…

Korona siirsi Puhevammaisten viikon verkkoon

Puhevammaisten viikkoa vietettiin 5.-11.10.2020. Tänä vuonna tehtiin historiaa, kun edeltäneellä viikolla perustettiin Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys Oulussa. Heti seuraavana päivänä tutkija Irina Savolainen väitteli avusteisesti kommunikoivien ihmisten ja heidän kommunikointikumppaneidensa välisestä vuorovaikutuksesta. Korona siirsi lähes kaikki Puhevammaisten viikon […]

Lue lisää…