Etätulkkaus puhevammaisten tulkkauspalveluna

Kela ilmoitti maaliskuussa 2020, että koronavirustilanteen vuoksi asiakkaat voivat poikkeuksellisesti käyttää myös Kelan sopimuskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta, jos sitä on tarjolla. Etätulkkausta voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella kaikissa tulkkaustilanteissa, joihin etätulkkaus soveltuu.

Asiakas voi sopia tulkin kanssa tilauksen toteuttamisesta etätulkkauksena sen jälkeen, kun tilaus on välitetty tulkille. Myös tulkki voi ehdottaa asiakkaalle etätulkkausta. Asiakas ja tulkki sopivat myös käytettävästä etätulkkaustekniikasta.

Mitä etätulkkaus on?

Etätulkkausta voi olla mm. puhelinsoitto omaiselle tai ystävälle, lehden lukeminen, erilaisiin kokouksiin ja ryhmiin osallistuminen, periaatteessa etätulkkausta voidaan tilata melkein kaikkiin niihin tilauksiin, mihin ennenkin on tilattu tulkki.

Mitä tarvitaan etätulkkauksen toteuttamiseen?

Etätulkkaukseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin ja internetyhteys. Laitteessa tulee olla toimiva mikrofoni, kaiutin ja kamera. Käyttäjällä tulee olla myös toimiva sähköpostiosoite, johon tulkki voi lähettää linkin tai josta asiakas lähettää tulkille linkin. Puhelimeen ladattavaa Whatsapp- sovellusta on myös mahdollista käyttää etätulkkauksessa.

Laitteiden virittämiseen, ohjelman käynnistämiseen ja kuvakulman säätämiseen saatetaan tarvita omaisten tai henkilökunnan apua. Tukea tarvitaan myös kommunikointikansion käyttöön, koska tulkin voi olla vaikea kameran kautta nähdä asiakkaan osoittamaa kuvaa. Näissä tilanteissa tulkki, asiakas ja lähi-ihminen sopivat miten tilanteessa toimitaan ja tulkki voi tarvittaessa neuvoa, kuinka asiakkaan kommunikaatiovälineen käyttöä voi tukea.

Miten etätulkkausta tilataan?

Etätulkkaus tilataan samalla tavalla kuin muutkin tulkkitilaukset. Tilauksen voit tehdä soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla, verkkolomakkeella tai kirjeellä. Kaikki tilaukset tilataan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta (www.kela.fi)

Kokemuksia etätulkkauksesta Pohjois-Karjalassa

TulkkausILONA on kehittänyt menetelmiä etätulkkauksen saamiseksi mahdollisimman toimivaksi. Etätulkkauksia on tehty Kelan tarjoamana tulkkauspalveluna. Joidenkin asiakkaiden kanssa etätulkkaus on toiminut todella hyvin, mutta toisille läsnäolotulkkaus on edelleen ainoa ratkaisu. Osa asiakkaista on tarvinnut lähi-ihmisen vierelleen, jotta tulkkaus on toiminut.

Tulkkauksen ansiosta asiakkaat ovat päässeet keskustelemaan ja kommentoimaan palavereissa ja erilaisissa tuokioissa. Asiakkaalle päin tulkkaaminen puolestaan helpottaa asiakkaan keskittymistä mm. etäpäivätoiminnan ohjelmaan. Etätulkkaus AAC-menetelmillä on toiminut hyvin myös niillä asiakkailla, jotka tarvitsevat tukea puheen ymmärtämiseen.

TulkkausILONAn tulkit ovat ohjanneet lähi-ihmisiä, jotta laitteet ja yhteydet on saatu toimimaan. He ovat olleet myös mukana tulkkaamassa Siun soten etäpäivätoimintaa. Tulkkausta on toteutettu viittomin ja kuvittamalla. Kuvituksesta ovat hyötyneet selkeästi muutkin asiakkaat.

Etätulkkauksesta on ollut hyötyä myös silloin, kun vierailut ovat olleet kiellettyjä eikä tulkkikaan ole voinut mennä paikanpäälle. Etätulkkausta on käytetty esim. lehden lukemiseen tai televisiosta tulleen tiedon tulkitsemiseen. Lehden lukeminen toimii erittäin hyvin silloin, kun tiedetään etukäteen, mitä lehteä ollaan lukemassa. Etätulkkausta on helppo käyttää myös mm. ohjaajan ja asiakkaan väliseen keskusteluun, jolloin tulkki tulkkaa etänä asiakkaan käyttämällä menetelmällä asiakkaan viestejä ohjaajalle ja päinvastoin.

Alla olevassa Karjalainen-lehden YouTube-kanavalla julkaistulla videolla näytetään, miten etätulkkaus toimii tietokilpailussa. Tietokilpailu oli osa Siun soten etäpäivätoimintaa. Tulkki ja ohjaaja toimivat samassa tilassa, kun taas asiakkaat osallistuivat kilpailuun joko omista kodeistaan tai asumisyksiköistään käsin.

Haasteet etätulkkauksessa

Haasteita etätulkkauksessa ovat laitteiden vähyys tai niiden puutteet. Ongelmia on ollut mm. yhteyksien kanssa, kameroiden asettelussa ja mikrofonien toimimisessa. Asiakkailla ei välttämättä ole älylaitteita, joita etätulkkauksessa tarvitaan. Tulkattaessa on monesti tarvittu kaksikin laitetta, jolloin toiselle laitteelle tulkataan ja toiselle välittyy yhteinen ohjelma. Haasteita tuo myös tuen tarve, koska aina ei ole mahdollista irrottaa yhtä työntekijää tulkkaustilanteisiin. Kaikilla ei myöskään ole teknisiä taitoja laittaa laitteita valmiiksi asiakasta varten.

Rohkeasti kokeilemaan

Etätulkkaus on hieno lisä tulkkauspalveluun, mutta se ei toimi kaikissa tilanteissa tai kaikkien asiakkaiden kanssa. Kannustan rohkeasti kokeilemaan etätulkkausta ja olemaan lannistumatta vaikka se ei ensimmäisellä kerralla toimisikaan. Etätulkkaus tarvitsee varmasti kehittämistä. Itse olen kokenut, että viikoittain oppii uusia asioita, joita pystyy hyödyntämään tulkkauksessa. Tietoa etätulkkauksen käytön mahdollisuuksista on ehdottomasti lisättävä.

On paljon puhevammaisia ihmisiä, jotka eivät itse pysty vaikuttamaan siihen, että saavat tulkkauspalvelua/etätulkkauspalvelua. Tällöin tarvitaan lähi-ihmisten aktiivisuutta ja mielenkiintoa asiaan. Tärkeää on, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa, osallistua keskusteluihin ja etenkin vaikuttaa omiin asioihin.

Lisätietoja puhevammaisten tulkkauspalvelusta löytyy Kelan sivuilta

Teksti: Susanna Lillia-Hämäläinen, Puhevammaisten tulkki, TulkkausILONA | Kuva: Anu Sallinen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).