Arkisto - Kaikki uutiset

Sivu 12 / 21 (210 artikkelia)

Väitöstutkimus: Monipuoliset kirjoittamisen apuvälineet kohentavat ALS-potilaan kommunikointia

Monipuolisten kommunikoinnin apuvälineiden avulla pystytään ylläpitämään tai jopa kohentamaan ALS-tautiin sairastuneiden ihmisten kommunikoinnin tehokkuutta. Monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia apuvälineitä hyödyntävät potilaat arvioivat kommunikointinsa tehokkaammaksi kuin potilaat, jotka pyrkivät kommunikoimaan heikentyvällä puheella. Tulokset käyvät ilmi puheterapeutti, […]

Lue lisää…

Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle yhtenäiset valtakunnalliset perusteet

STM julkaisi syyskuun alussa pitkään työn alla olleet valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (versio 2.2). Laajan oppaan tavoitteena on tukea apuvälinetyötä ja -päätöksiä, joita apuvälinealan ammattilaiset joutuvat päivittäin tekemään. Apuvälinepalvelun tavoitteena on mahdollistaa ihmisen päivittäiset toiminnot […]

Lue lisää…

Ajoitus ja motivaatio apuvälineen käyttöönotossa afaattisilla aikuisilla

Afasian merkittävä aiheuttaja on aivoverenkiertohäiriöt, joita tapahtuu Suomessa vuosittain noin 14000. Näistä kolmasosaan liittyy afasiaa, joka tarkoittaa noin kolmeatoista ihmistä päivää kohti. Aivoverenkiertohäiriöiden lisäksi muita aiheuttajia voivat olla traumaattiset aivovammat, kasvaimet, tulehdukset sekä erilaiset dementoivat sairaudet. […]

Lue lisää…