Päivitetyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi elokuussa 2020 päivitetyn version lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille on valtakunnallinen asiakirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita ja toimia terveydenhuollon ammattilaisten työn ohjeistuksena sekä apuvälineitä tarvitsevien henkilöiden tiedonlähteenä.

Yhtenäisistä perusteista huolimatta lähtökohtana on aina yksilöllinen tarveharkinta

Oppaan johdantokappaleessa todetaan, että lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnalliset luovutusperusteet luovat yhtenäisen perustan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamiselle. Yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella minkään CE-merkityn apuvälineen luovuttaminen ei ole poissuljettu. Myös muita kuin lääkintälaitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvia CE-merkittyjä apuvälineitä voidaan luovuttaa yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella luovuttavassa organisaatiossa sovittujen toimintakäytäntöjen mukaisesti.

Kyseiseen elokuussa 2020 julkaistuun opasversioon on tehty lukuisia muutoksia, tarkennuksia ja päivityksiä. Luettavuutta on parannettu ja esimerkiksi säädöspohjaa on kuvattu tarkemmin. Oppaassa on myös nostettu esille apuvälineryhmiä, joista vielä ei ole luovutuskäytäntöjä tai joiden luovutusperusteita olisi syytä päivittää.

Yksilöllisen tarveharkinnan merkitys apuvälineratkaisuissa mainittiin toistuvasti STM:n järjestämässä uuden oppaan julkaisuun liittyvässä webinaarissa 15.9.2020. Sen nosti esille omissa puheenvuoroissaan niin päivitysryhmän puheenjohtaja Kaija Jokela kuin oppaan toimittanut Ulla Kolomainen. Kaija Jokela on HUS Apuvälinekeskuksen johtaja ja Ulla Kolomainen on kuntoutuspäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Ulla Kolomainen sanoi yksilöllisen tarveharkinnan tarkoittavan esimerkiksi sitä, että apuvälineratkaisun tulee perustua aina arviointiin eikä opasta luovutusperusteista saa käyttää pelkästään luokkakohtaisesti eli lukemalla oppaasta vain kyseisen apuvälineluokan luovutusperusteet. Päivitetystä oppaasta on myös poistettu kategoriset kiellot tai kiellot on perusteltu.

Kaija Jokela kuvasi webinaarissa opasta eläväksi dokumentiksi, joka vaatii jatkuvaa parantamista. Jo vuonna 2018 julkaistun oppaan kohdalla tiedettiin, että se ei ole täydellinen. Silloin haluttiin kuitenkin julkaista pohja, josta ponnistaa eteenpäin. Hän korosti, että apuvälineratkaisun perustana on kuitenkin aina oltava ihmisyys ja ammattitaito.

Päivitys ja jatkotyöskentely

Osa valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista vaatii vielä jatkotyötä. Jatkotyöskentelyyn jää valmisteltavaksi myös apuvälineiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen sekä valtakunnalliset luovutusperusteet muuan muassa seuraaviin apuvälineryhmiin: välineet taitojen harjoittamiseksi, hälytys-, muistutus- ja merkinantovälineet, muistin tukena toimivat apuvälineet, tietokoneet ja päätelaitteet.

Tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista

Tikoteekin ylläpitämällä tikoteekkiverkosto.fi -sivustolla on paljon yksityiskohtaista tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista ja kommunikoinnin apuvälineiden saatavuudesta. Sivuilla on muuan muassa kuvattu kommunikoinnin apuvälinearviointiprosessin eri vaiheet. Apuvälineiden saatavuus -osiota on myös päivitetty uuden oppaan julkaisun myötä.

Tikoteekki-verkosto koostuu eri puolilla Suomea toimivista kommunikoinnin apuvälinepalveluita tarjoavista tiimeistä, joista suurin osa toimii apuvälinekeskuksissa. Kommunikoinnin apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta. Tikoteekkiverkosto.fi -sivuille on koottu yhteystiedot alueittain.

Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan päivitettyihin luovutusperusteisiin:
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020. Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. (versio 3.0.)

Teksti: Anu Sallinen, suunnittelija, Tikoteekki | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).