Uusi Kuntoutuminen-teos kertoo puheterapiasta yksilön tarpeista lähtien ja toimintaympäristön merkitystä korostaen

Duodecimin Kuntoutuminen-kirjasta on julkaistu uusi painos. Kirjassa kerrotaan kuntoutusprosessista sen osapuolien rooleja tarkastellen ja sekä tutkimustieto että arjen käytännöt huomioiden. Teos on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon parissa työskenteleville, muille kuntoutustyötä tekeville ja alan opiskelijoille.

Uudessa painoksessa on uusia aihealueita, kuten puheterapiasta kertova luku. Sen ovat kirjoittaneet asiantuntija, puheterapeutti Kaisa Laine Kehitysvammaliiton Tikoteekista ja puheterapeutti Hannele Merikoski Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksesta.

Kukaan ei kommunikoi yksin

”Oli tärkeää saada teokseen mukaan tietoa kommunikoinnista ja puheterapiasta”, Kaisa Laine sanoo. ”Puheterapia on Suomessa yleinen kuntoutuksen muoto, lapsilla se on yleisin.”

Kuntoutuminen-kirjan Puheterapia-luku lähtee liikkeelle yksilön tarpeista ja toimintakyvystä. ”Yksilön kohdalla on oleellista nähdä hänen tilanteensa kokonaisvaltaisesti. Ei edetä diagnoosi edellä, vaan yksilön toimintakyvystä ja tarpeista lähtien”, Laine pohjustaa.

Toinen tärkeä lähtökohta kirjoitukselle oli toimintaympäristö: millaisia ihmisiä ja yhteisöjä puheterapiaa tarvitsevalla henkilöllä on ja miten muut ihmiset voivat tukea häntä ja hänen kommunikointitaitojaan.

”Kukaan ei voi olla yksin vuorovaikutuksessa, vaan ihminen on aina osa yhteisöä, lapset ja nuoret yleensä tiiviisti ja aikuisetkin ainakin löyhästi. Siksi emme voi ajatella, että puheterapia on vain asiakkaan ja puheterapeutin välinen asia. Se on kaikkien asia”, Laine sanoo. ”Aina ei tarvita yksilöllistä puheterapiaa. Jo pelkkä yhteisön eli toimintaympäristön ihmisten ohjaus voi olla joskus riittävä apu. Puheterapeuttien osaamista voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin. Tämä auttaisi myös riittämättömien resurssien kohdentamisessa, sillä erityisesti aikuisten puheterapiatilanteessa on parantamisen varaa.”

Kirjoitus nostaa esiin myös puheterapian monialaisuuden. ”Puheterapeutti tekee yhteistyötä monen tahon ja monenlaisten ammattilaisten kanssa, jotka kaikki vaikuttavat yksilön toimintakykyyn ja kuntoutumismahdollisuuksiin. Lapsuudessa varhaisella puuttumisella ja yhteistyöllä varhaiskasvatuspuolen kanssa on suuri merkitys. Perusterveydenhuollon osaaminen on todella tärkeää niin lasten kuin aikuisten kohdalla, ja tulevaisuudessa meillä on toivottavasti asiakkaalle joustavat palvelut ja helpoksi tehty konsultointi esimerkiksi erikoissairaanhoidosta perustasoon”, Kaisa Laine sanoo.

Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara, Susanna Melkas (toim.): Kuntoutuminen. Duodecim 2022.
Kuntoutuminen-teoksen esittely Oppiportti-sivustolla
Kuntoutuminen-teoksen sisällysluettelo

Teksti: Jenni Saarilahti | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).