Opinnäytetyö: Voimauttava vuorovaikutus toimintaterapian näkökulmasta

Saara Kumpulainen ja Pinja Poussu ovat selvittäneet toimintaterapeutti AMK-koulutuksensa opinnäytetyössä (Metropolia 2024) Voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamallin ja toimintaterapian yhteneväisyyttä sekä Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän mahdollisesti tuomaa lisäarvoa toimintaterapian asiakkaille, joilla on kehitysvamma tai jotka ovat autismin kirjolla. Opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, joka yhdistää Voimauttavaa vuorovaikutuksen toimintamallia ja toimintaterapian teoriaa. Työelämäyhteistyökumppanina opinnäytetyötutkimuksessa oli Autismisäätiö.

Kumpulaisen ja Poussun opinnäytetyö on julkaistu verkossa. Työn johtopäätökset kiteytetään tiivistelmässä: ”Tuloksena oli, että Voimauttavalla vuorovaikutuksella oli aineistossa vaikutuksia inhimillisen toiminnan mallin sosiaalisen ja toiminnallisen ympäristön sekä toiminnallisen mukautumisen osa-alueisiin.” Tiivistelmässä kiinnitetään huomiota myös vuorovaikutuksen merkityksellisyyteen: ”Työntekijät ja asiakkaiden lähi-ihmiset voivat mahdollistaa asiakkaille vuorovaikutusta, joka on molemmille osapuolille merkityksellistä.”

Tutustu opinnäytetyöhön:
Saara Kumpulainen, Pinja Poussu: Voimauttava vuorovaikutus toimintaterapian näkökulmasta – kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäyte. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2024.

Julkaistu: