Väitös: Kohti lapsinäkökulmaisempaa kuntoutushoitotyötä

Lasten kuntoutushoitotyön dialogisen mallin tavoitteena on lapsen vaikuttajuuden toteutuminen – mutta mitä se tarkoittaa käytännössä niillä lapsilla, jotka eivät ilmaise itseään puheella?

Sitä tarkastelee Johanna Kaitsalmi Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen väitöskirjatutkimuksessaan Erityiseksi määritellyn lapsen vaikuttajuuden toteutumisen mahdollistava hoitotyö. Lasten kuntoutushoitotyön dialoginen malli. Turun yliopiston julkaisuja D 1779.

Kaitsalmen väitöskirja on julkaistu verkossa alkuvuodesta 2024. Tutustu väitöskirjaan.

Kaitsalmi väittelee 22.3.2024. Lue Kaitsalmen kirjoitus, jossa hän kertoo tutkimuksensa lähtökohdista ja tuloksista.

Julkaistu: