Ääni äänettömille – Mitä tarkoittaa työ puhevammaisten puolesta?

”Ai, te teette tällaistakin?” ”Mitä kaikkea te teette?” Kehitysvammaliiton Tikoteekin työkenttä on moninainen – yhtä laaja ja moniulotteinen kuin puhevammaisuuden kirjo. Siksi meiltä kysytään usein, mitä työ puhevammaisten ihmisten hyväksi tarkoittaa. Kokosimme artikkeliin esimerkkejä asioista, joihin olemme vaikuttaneet ja joiden puolesta haluamme toimia jatkossakin.

Oikeus ilmaiseen kommunikoinnin apuvälineeseen

Suomessa jokaisella kommunikoinnin apuvälinettä tarvitsevalla on oikeus saada tarvitsemansa väline tai välineet maksutta ja riippumatta siitä, missä hän asuu. Tikoteekilla on ollut suuri rooli sekä apuvälineiden että maanlaajuisen kommunikoinnin apuvälinepalveluiden verkoston kehittämisessä. Verkosto on ainutlaatuinen myös kansainvälisesti.

Tikoteekin Taike oli aikoinaan ensimmäinen laaja kommunikointiohjelma. Sen esimerkki vaikutti siihen, että myös muut toimijat alkoivat kehittää ohjelmia. Nykyisin emme kehitä omia ohjelmia tai muita kommunikoinnin apuvälineitä, mutta seuraamme alaa aktiivisesti ja koulutamme ja neuvomme ohjelmien ja apuvälineiden käytöstä. Julkaisemme myös kentän toiveiden mukaan ohjevideoita kommunikointiohjelmien käytöstä; viime vuonna Tikotuubissa eli Tikoteekin YouTube-kanavalla julkaistujen ohjevideoiden katselumäärä oli 51 % suurempi kuin edellisvuonna, joten tiedolle ja ohjeille on tarvetta.

Tulkki arjen ja asioinnin apuna

Kehitysvammaliitto oli aktiivisesti mukana, kun puhevammaisten tulkkauspalvelun käytänteitä ja järjestelmää luotiin Suomessa. Tänään Kehitysvammaliiton Tikoteekin roolina on tuoda esiin tulkkauspalvelua: tiedottaa siitä ja viestiä asiasta puhevammaisten kannalta. Puhevammainen henkilö tarvitsee usein tulkin esimerkiksi opiskelun ja asioinnin tueksi.

Viime aikoina olemme keskustelleet tulkkauspalvelun käytöstä esimerkiksi viranomaisten kanssa asioidessa. Kaikki viranomaiset eivät vielä tiedä, että jos he ehdottavat tapaamista puhevammaisen henkilön kanssa ja tämä tarvitsee tulkin, on viranomaisen asia järjestää tulkki mukaan asiointitilanteeseen. On tärkeää huomata, että tulkilla ei tarkoiteta esimerkiksi puhevammaisen ihmisen perheenjäsentä tai muuta läheistä ihmistä, vaan virallista, kouluttautunutta puhevammaisten tulkkia. Haluamme tulkin työstä kertomalla vähentää myös omaisten taakkaa: puhevammaisella ihmisellä on oikeus saada tarvitsemansa tulkkauspalvelut, eikä vastuuta tulkkauksesta voi siirtää hänen omaisilleen.

Tulkkauspalvelujärjestelmän lisäksi Kehitysvammaliitto ja Tikoteekki ovat olleet alusta saakka vaikuttamassa puhevammaisten tulkkien koulutuksen sisältöön ja siihen, että myös muihin sote-alan koulutuksiin sisältyy tietoa puhevammaisuudesta ja tulkkauksesta.

Lue lisää puhevammaisten tulkkauspalvelusta Tikoteekin sivuilta.

Tukiviittomat kommunikoinnin tukena ja mahdollistajana

Otamme myös kantaa viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, jotka liittyvät tukiviittomiseen ja viittomakieleen. Huolehdimme siitä, että ohjeissa on otettu huomioon myös puhevammaisuuden kirjoon kuuluvien ihmisten näkökulma.

Tukiviittomisella tarkoitetaan ilmaisutapaa, jossa viittomakielen viittomia käytetään puheen rinnalla ja puhutun kielen tapaan. Viittominen tukee kielen kehittymistä ja on myös yksi puhetta korvaava kommunikointikeino. Millaisia viittomat sitten ovat? Koulutamme jatkuvasti tukiviittomista eri alojen ammattilaisia ja järjestämme myös kaikille avoimia koulutuksia, joissa tukiviittomiin tutustutaan esimerkiksi päivätoiminnan tai varhaiskasvatuksen arjen näkökulmasta.

Oikeus omiin päätöksiin ja omannäköiseen elämään

Tikoteekin ammattilaisten työn sisältö kattaa laajasti koko vuorovaikutuksen kuntoutuksen. Meille tärkeä kohderyhmä ovat olemuskieliset ihmiset, jotka eivät puhu, vaan ilmaisevat itseään eleillä, ilmeillä ja kehonkielen kautta.

On oleellista, että heidän viestinsä tunnistetaan ja ymmärretään, sillä heillä on oikeus kertoa mielipiteensä ja näin vaikuttaa omaan arkeensa ja elämäänsä koskeviin päätöksiin. Tässä työssä on tärkeä lisätä ymmärrystä olemuskielisistä ihmisistä ja heidän tarpeistaan, mutta myös tukea heidän vuorovaikutuskumppaneitaan. Vuorovaikutus ja kommunikoinnin merkitys syntyvät yhdessä toimimalla, ja osaavan kumppanin tehtävä on mahdollistaa, että myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeus yhdenvertaisiin kohtaamisiin toteutuu.

  • Tutustu Tikoteekin Apuvälineenä ihminen -toimintamalleihin. Mallien avulla voit olla vuorovaikutuksessa puhumattoman ihmisen kanssa.
  • Rohkaisin on asenne ja toimintatapa, jonka avulla vahvistat puhumattoman, olemuskielisen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja tuet häntä tekemään päätöksiä. Tutustu Rohkaisimeen.

Tule mukaan vaikuttamaan

Kaikki edellä kuvattu työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Jos kukaan ei pidä ääntä äänettömien puolesta, ääni voi vähitellen vaimentua. Siksi etenkin tässä ajassa tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan vertaistukea ja kokemustoimijoiden tietoa ja kannustusta sekä eri alojen ammattilaisten ja toimijoiden osaamista ja yhteistyötä. Näin voidaan tukea vanhaa, mutta myös kehittää uutta: tarttua kentän haasteisiin sekä tunnistaa ajan ilmiöitä ja tuoda uusia työkaluja puhevammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Kerroimme Tikosessa 1/24 tavoista vaikuttaa puhevammaisten ihmisten asioihin. Lue kooste Edistetään yhdessä puhevammaisten ihmisten oikeutta kommunikointiin.  Verkostoidumme mielellämme puhevammaisten henkilöiden sekä puhevamma-alan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ole yhteydessä puheterapeutti Kaisa Laineeseen: kaisa.laine(at)kvl.fi

Teksti: Jenni Saarilahti | Kuva: Pixabay | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).