Vuoden teko 2023 -työelämäpalkinto teokselle Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus

Jenny Paanasen, Meri Lindemanin, Camilla Lindholmin ja Milla Luodonpää-Mannin toimittama teos Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus: Kohti kielellistä saavutettavuutta (Gaudeamus 2023) on saanut Kieliasiantuntijat ry:n Vuoden teko 2023 -työelämäpalkinnon.

Tässä teoksessa asiantuntijat kotimaisen kielentutkimuksen eri puolilta tarkastelevat kielellisesti haavoittuvia ryhmiä ja pohtivat keinoja, joilla nämä ryhmät voidaan ottaa paremmin huomioon niin jokapäiväisessä elämässä kuin päätöksenteossakin. Teoksen näkökulmia ovat muun muassa selkopuhe kehitysvammaisen henkilön tukena sekä viittomakielten käyttäjien osallisuus. Teos auttaa ymmärtämään kielenkäyttöä, kieleen liittyviä asenteita ja sitä, miten osallisuutta voidaan edistää kielellisin keinoin.

Julkaistu: