YK:n vammaissopimuksen tulevaan toimintaohjelmaan tulee nostaa esiin puhevammaiset ihmiset

YK:n vammaissopimuksen tehtävä on vahvistaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattuja oikeuksia. Sopimus luo valtiolle velvollisuuden suojella ja edistää vammaisten henkilöiden asemaa ja taata heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti ilman syrjintää.

Vammaissopimuksen täytäntöönpanoa edistää ja seuraa Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka laatii neljän vuoden välein sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän kansallisen toimintaohjelman. Ohjelman tärkeänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja heidän oikeuksiensa huomioon ottamista eri hallinnonaloilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Ohjelmaan kirjataan toimenpiteet eri hallinnonaloille. Nykyinen toimintaohjelmakausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Puhevammaisuuden tulee näkyä uudessa kansallisessa toimintaohjelmassa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät edelleenkään toteudu kaikille YK:n vammaissopimuksen mukaisesti. Puhevammaiset ihmiset kertovat toistuvista heihin kohdistuvista loukkauksista. Heidät ohitetaan palveluissa ja sivuutetaan heitä itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa eikä heille anneta riittävästi aikaa ja apuja ilmaista itseään. Puhevammaisuuden kirjon ihmiset ovat näkymättömiä: haitta tai merkittävä rajoite kommunikoinnissa peittyy eri diagnoosien, sairauksien ja ominaisuuksien taakse. Suuri osa ammattilaisista ja palvelujen tarjoajista ei tunnista puhevammaisuutta eikä tiedä, millaista tukea ja palveluita puhevammaiset ihmiset tarvitsevat. Vastaavasti palveluista päättävät viranomaiset ja päättäjät eivät osaa ottaa huomioon puhevammaisuutta toiminnassaan.

YK:n vammaissopimus edellyttää tiedon kokoamista ja lisäämistä myös puhevammaisista ihmisistä.  Puhevamma-alan järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön niiden viranomaisten kanssa, joilla on velvollisuus kerätä tietoa erilaisista vammaisia henkilöitä koskevista asioista (esimerkiksi Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Yhteistyö ei kuitenkaan riitä, vaan rinnalle tarvitaan vahvempia toimia: YK:n vammaissopimuksen kansalliseen toimenpideohjelmaan tulee kirjata puhevammaisten henkilöiden perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen selvittämällä puhevammaisuuden kirjoon kuuluvien henkilöiden lukumäärä ja asema. Tämän selvityksen perusteella voidaan lähteä rakentamaan yhteiskuntaa, joka mahdollistaa myös heille yhdenvertaiset palvelut ja vammaissopimuksen mukaisen aseman Suomessa.

Eija Roisko
Tikoteekin johtaja

Lähteet ja lisätietoa

 

 

Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).