Avustava tietotekniikka arjen tukena: Sovellukset kuntoutuksen tukena – harjoituspelejä iPadille

Tänä vuonna Tikonen kertoo jokaisessa numerossaan avustavasta tietotekniikasta. Artikkelisarjan ensimmäinen osa antoi vinkkejä tietokoneen ja tablettilaitteen käyttöön oppimisen ja arjen apuna ilman erikseen asennettavia sovelluksia tai laitteita. Sitten aiheena olivat ilmaiset kommunikointiohjelmat ja -sovellukset, ja tällä kertaa tutustutaan hauskoihin harjoituspeleihin. Pelaaminen on hauskaa yhdessäoloa. Sovelluksien avulla voidaan myös harjoitella erilaisia toimintoja, kuten iPadin käyttöä, tai valmiuksia ennen kommunikointiohjelman käytön harjoittelua. Sovellus voi myös mahdollistaa pelin tai leikin ilon lapselle, jolle leikkiminen ja pelaaminen on muuten vaikeaa.

Kommunikointiohjelmien käyttö edellyttää muuan muassa sitä, että kommunikoija osaa hahmottaa kuvia ja ymmärtää niiden merkityksen. Lisäksi on osattava tehdä valintoja kuvien perusteella ja ymmärrettävä valinnan seuraus. Käyttäjän täytyy myös tietää, miten laitetta käytetään, miten ohjelmassa liikutaan ja miten ohjelmasta löytää haluamansa kuvat. Valmiudet käyttää kommunikointiohjelmaa kommunikoinnin tukena pitävät sisällään myös halun ja kyvyn olla yhdessä toisen ihmisen kanssa sekä viestiä toiselle ihmiselle jotain itselle tärkeää.

Kommunikoinnin perusta kannattaa muodostaa rauhassa ja jättää laajojen sovellusten rakentaminen aikaan, jolloin perusta on riittävän tukeva. Näin vältytään tilanteelta, jossa oppija harjoittelee yhtä aikaa sekä valmiuksia että niiden varaan rakentuvia haastavampia asioita, kuten navigointia kommunikointiohjelmaan rakennettujen taulustojen välillä.  ”Yksi harjoiteltava asia kerrallaan” on hyvä perussääntö.

Kiinnostusta iPadiin ja edelleen kuviin voi herättää musiikilla, äänillä ja väriloistolla. Esimerkiksi katseen käyttöä ja kohdistamista voi harjoitella helposti hahmotettavien kauniiden kuvien, lempeän musiikin ja hitaasti liikkuvien esineiden avulla. Syy-seuraussovellukset ovat usein hyviä tähän tarkoitukseen. Tyypillisessä syy-seurauspelissä ei ole vielä valintoja tai esineiden raahaamista, vaan niissä napautetaan näyttöä ja saadaan palaute. Palaute on nopeaa ja hauskaa, onnistuminen taattua. Yhdessä oleminen ja tekeminen on alkuun riittävä harjoittelutavoite.

Kuva on sovelluksesta Magic Fluids Lite. Tutustu myös sovelluksiin Balloons for Babies ja Bubbles for Babies.

Magic Fluids Lite

Kerrotaan kuvilla

Omien valokuvien tai videoiden katselu on monelle mielekästä puuhaa, ja se on myös helppo toteuttaa. iPadilla otetut kuvat tutuista ihmisistä, esineistä ja paikoista voi tallentaa albumeiksi teeman mukaan (esim. perhe ja lähi-ihmiset, kaverit, vaatteet, kukat, artistit, autot). Kuviin voi myös liittää tekstin keskustelun pohjaksi.

Kuva GoTalk Now Online -valikoimasta ”Nukkeleikki”:

”Onko nukella nälkä? Annetaan nukelle puuroa.”

Kuvien hahmottaminen ja ymmärtäminen vaatii toki aikaa, ja kuvan valitseminen on monelle haastavaa. Kuvassa olevien asioiden ja esineiden hakeminen on kuitenkin hyvä harjoitus, ja osoittaminen tulee siihen luonnollisesti mukaan. Harjoituksiin voi liittää myös erillisiä esineitä ja tulostettuja kuvia valintojen vaihtoehdoiksi. Samalla harjoitellaan kuvien ja symbolien käyttöä.

Be My Voice

Pääsääntöisesti kaikkien pelien kosketusnäytön ohjaus perustuu joko napautukseen tai raahamiseen. Raahaaminen vaatii yhtenäisen liikkeen sormea nostamatta, ja objektin siirtäminen paikasta toiseen voi alkuun olla haasteellista. Monet piirustusohjelmat sopivat raahaamistoiminnon harjoitteluun. Niissä motorinen toiminta on sama kuin peleissä ja “onnistuminen” taattua.

Finger Paint with Sounds
Draw and Tell

App Store on pullollaan vaihtoehtoja, joten mieluisia sovelluksia voi olla haasteellista löytää. Tutut sovellukset kannattaakin hyödyntää monella eri tavalla ja eri tarkoituksiin, kuten mikä tahansa muu terapiamateriaali. Kommunikointiohjelmiin voi tehdä itse tarvittavat harjoitukset. Ilmainen TwinklSymbols iPadille sisältää hyödyllisiä, valmiita pohjia. Myös Kidspiration-, Book Creator- sekä Draw and Tell -sovelluksiin voi lisätä omia sivuja ja harjoituksia. Sovelluksen käyttömahdollisuuksia voi laajentaa käyttämällä sen rinnalla esineitä, valokuvia ja kuva- tai sanakortteja.

Same Same – Match identical items (STEPbySTEP)
KidspirationMaps Lite, sosiaalisia tarinoita

 

tapit-sayit

Oppia leikkimällä ja pelaamalla

Eri toimintoja ja valmiuksia harjoittavien sovellusten avulla voidaan harjoitella ja kehittää tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Leikin ja pelien kautta lapsi kokeilee ja työstää eri osa-alueita kehityksessään ja oppimisessaan. Pelien avulla taitoja voi harjoitella oman tarpeen mukaan ja omassa tahdissa. Aikaa on oltava myös totutteluun ja oppimiseen. Aikaa pitää olla myös siihen, että saa nauttia uudesta opista ennen seuraavaa uutta haastetta.

App Storessa on vaikeusasteeltaan erilaisia sovelluksia: esimerkiksi väri- ja musiikkipelejä, palapelejä, hahmotukseen liittyviä pelejä (luokittelu, erovaisuus, yhtenäisyys, mikä puuttuu, mikä kuuluu joukkoon, mikä tulee seuraavaksi, muodot, koot, suunnat), muistipelejä, satuja .

Tutustu esimerkkeihin erilaisista iPad-peleistä. Nämä sovellukset ovat pääosin ilmaisia tai maksavat vain muutaman euron. Moni sovellus on suunniteltu niin, että siinä voi tehdä pari tehtävää ilmaiseksi – ja usein nämä esimerkit riittävät. Sovellukset on usein luokiteltu iän mukaan, siihen ei kannata kiinnittää huomiota.

Näiden sovellustuottajien kohdalla jokaiselle on lisätty yksi App Store -linkki, ja tuottajan muut sovellukset löytyvät selaamalla sivua alaspäin. Sovellus haetaan ja ladataan App Storesta kirjoittamalla sen nimi App Storen hakukenttään. Ostokortteja App Storeen voi hankkia esimerkiksi R-kioskilta.

Sovelluksista löytyy myös monenlaisia leikkejä tukevia sovelluksia: mielikuvitusleikit, roolileikit, eläintarhan, ravintolan tai leikkipuiston rakentaminen, autoleikit, kauppaleikit, hamahelmien rakentaminen jne. Sovelluksen avulla lapsi, joka ei muuten pysty leikkimään itsekseen tai muiden lasten kanssa, voi nauttia leikeistä ja peleistä sekä niiden antamasta ilosta. Yhteisleikeissä harjoitellaan samalla vuoron siirtämistä toiselle henkilölle.

Vinkkejä iPadin käyttöön

Jos esimerkiksi napauttaminen näytöllä motorisesti on haasteellista, iPadin asetuksista on laitteen käyttöä helpottavia toimintoja. Nämä löytyvät iPadin asetuksista osioissa Yleiset ja Käyttöapu.

Yleiset-osiosta löytyy Näppäimistö. Sen alta löytyy tärkeä toiminto Ota sanelu käyttöön. Näppäimistöön ilmestyy silloin välilyöntipainikkeen viereen mikrofonin kuvake, ja teksti voidaan tuottaa puhumalla. Sanelu vaatii verkkoyhteyden.

Käyttöapu-osio sisältää mm. Kosketuksen, joka alla on Kosketusten mukautus -toiminto, joka muuttaa näytön reagointia sormen kosketukseen. Sormen pidon keston voi määritellä. Älä huomioi toistoa -toiminnolla voi estää esimerkiksi useiden kirjainten syöttämisen vahingossa.

Ohjattu käyttö löytyy myös Käyttöavun kautta ja tästä mahdollisuudesta on monessa ohjelmassa hyötyä. Ohjatun käytön avulla iPad saadaan pysymään yhdessä ja samassa ohjelmassa. Samalla kun Ohjattu käyttö -toiminto aktivoidaan asetuksissa, annetaan oma koodi. Toiminto käynnistetään siinä ohjelmassa, jossa ohjattua käyttöä tarvitaan painamalla Koti-painiketta kolme kertaa ja syöttämällä yllä mainittu tätä varten tehty koodi. Sovelluksessa voidaan poistaa tilapäisesti käytöstä ei-haluttuja toimintoja ”peittämällä” kyseiset kuvakkeet. Jatka-komennolla aktivoidaan muokatun sovelluksen käyttö. Toiminto poistetaan käytöstä saman koodin avulla.

Lopuksi: mitä on avustava teknologia?

Avustava teknologia, assistive technology, on laaja käsite. Yleisesti sillä viitataan erilaisiin apuvälineisin ja ratkaisuihin, jotka helpottavat niitä, joilla on fyysisisiä ja/tai kognitiivisia haasteita arjessa ja esimerkiksi opiskelussa. Avustavaa teknologiaa ovat täten esimerkiksi kuvakortit, pyörätuoli ja yhden viestin puhelaite; englannin kielessä tällaisiin apuvälineisiin viitataan usein määritteellä low-tech. Avustava tekniikka voi olla myös high-tech. Silloin viitataan ensi sijassa tietoteknisiin ratkaisuihin, kuten kommunikointilaitteisiin ja -sovelluksiin. Suomessa avustava teknologia -termi viittaa yleensä avustavaan tietotekniikkaan, jota käytetään yleiskäsitteenä tässä artikkelisarjassakin: esimerkiksi erilaisiin ratkaisuihin, jotka ovat monelle vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilölle välttämättömiä, jotta he voivat käyttää tietokonetta.

Teksti: Marina Green-Järvinen | Kuva: Artikkelikuva Pexels, muut kuvat Tikoteekki | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).