Tikoteekki kehittää: Voimauttavan vuorovaikutuksen materiaalia lapsiperheiden näkökulmasta

Voimauttava vuorovaikutus eli VV on toimintatapa, jolla voi syventää suhdetta ihmiseen, joka tarvitsee apua kontaktiin ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Se on rentoa yhdessäoloa, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin on. Voimauttava vuorovaikutus sopii kaikenikäisille, mutta nyt siihen on kehitetty materiaalia, joka vastaa erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki on tuonut Voimauttavan vuorovaikutuksen (Intensive Interaction) toimintamallia Suomeen vuodesta 2009 lähtien. Tikoteekin asiantuntijat, puheterapeutit Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff, ovat kouluttautuneet Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattoreiksi Englannissa. He kouluttavat toimintamallia Suomessa, kehittävät sen materiaaleja ja tuottavat siitä tietoa muun muassa Tikoteekin ja Papunetin sivuille. Tikoteekin Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutuksiin on tähän mennessä osallistunut yli 1000 suomalaista ammattilaista. Tikoteekki on myös luonut Suomeen VV-ammattilaisten verkoston.

– Olemme aina halunneet tehdä pitkäjänteistä työtä olemuskielisten ihmisten eteen: miten läheiset voivat ymmärtää heitä paremmin ja miten he tulevat kuulluiksi omissa yhteisöissään ja voivat elää omannäköistä elämää, Kaisa Martikainen taustoittaa.

Voimauttava vuorovaikutus on ollut yksi keino tähän. Toimintamalli keskittyy nimensä mukaisesti vuorovaikutukseen, aitoon yhdessäoloon. Vuorovaikutushetkissä syntyy rento ja mukava tunnelma, jossa molemmilla on hyvä olla. Tämän seurauksena henkilön kommunikoinnin perustan taitojen on mahdollista vahvistua hänelle luonnollisella tavalla. Voimauttavan vuorovaikutuksen tavoitteena ei ole muuttaa ihmistä, vaan edistää hänen yhteyttään ja vuorovaikutussuhteitaan muihin ihmisiin.

Kaikenikäisille, lempeästi – materiaaleja myöten

Voimauttava vuorovaikutus sopii kaikenikäisille ihmisille. Toimintamallista on tuotettu ammattilaisille koulutuspolku sekä runsaasti materiaalia, kuten videoita. Tikoteekissa alettiin kuitenkin pohtia, onko malli tarpeeksi laajasti käytössä kentällä ja osataanko sitä käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kutsuimme kouluttamiamme VV-valmentajia miettimään kanssamme, kuinka hyvin malli tunnetaan ja miten tunnettuutta voisi lisätä. Entä estääkö jokin asia VV-mallin leviämisen? Tunnistimme kehitystarpeen, mutta emme osanneet ratkaista sitä itse, vaan tarvitsimme muita ammattilaisia pohtimaan ja kehittämään asiaa yhdessä kanssamme. Järjestimme työpajoja, joissa saimme käytännön tietoa ja ideoita, Katja Burakoff kertoo. Hän ja Kaisa Martikainen ovat suorittaneet tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun toimintatapoja.

– Tärkeimmäksi ongelmaksi työpajakeskusteluissa havaittiin se, että kentän ammattilaisilta puuttuu yleistä ymmärrystä kommunikoinnin perustan tärkeydestä ja siitä, miten sitä voisi vahvistaa. Havaitsimme myös, että moni ammattilainen työskentelee pikkulapsiperheiden kanssa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai muussa toiminnassa, ja nykyinen VV-materiaali ei aina vastaa heidän tarpeisiinsa. Kerromme, että VV sopii kaikille, mutta esimerkiksi videoesimerkkimme painottuvat pääosin olemuskielellä kommunikoiviin nuoriin ja aikuisiin, Kaisa Martikainen kuvailee.

Nykyinen materiaali ei myöskään vastaa aina läheisten tarpeisiin. Asia on kuvattu ammattilaisen näkökulmasta ja toisinaan vaikeaselkoisesti.

– Perhe on vasta saattanut kuulla, että lapsella epäillään esimerkiksi autismikirjon häiriötä tai kehitysvammaa, ja tilanne on herkkä, Burakoff sanoo. – Tällainen perhe tarvitsee helposti ymmärrettävää ja lempeää tietoa ja materiaalia.

Ennen sanoja on Voimauttava vuorovaikutus

Yhteiskehittämällä on tuotettu uusi video: Ennen sanoja on Voimauttava vuorovaikutus. Se on julkaistu Tikoteekin sivuston Voimauttava vuorovaikutus -osiossa ja samalla osion tekstisisältöä on päivitetty.

– Keskustelimme käytännön työtä tekevien ammattilaisten kanssa esimerkiksi siitä, mitä sanoja he käyttävät perheitä kohdatessaan ja mitä he haluaisivat kertoa. Millaisesta tiedosta ja materiaalista olisi apua sekä perheille että ammattilaisille? Katja Burakoff kertoo kehitystyötä. – Lähdimme sitten jalostamaan vanhoja materiaaleja ja tuottamaan uusia.

Tikoteekin sivuilla on jo julkaistu myös pikkulapsiperheille suunnattu esite. Uudistettuja materiaaleja esitellään erilaissa tapahtumissa, kuten Puheterapeuttipäivillä, ja niistä viestitään myös sosiaalisessa mediassa.

– Uskomme, että materiaalimme sopivat nyt aiempaa paremmin lapsiperheiden ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tarpeisiin. Olemme pyrkineet ottamaan lapsiperheet huomioon aina kuva- ja värimaailmaan myöten, Kaisa Martikainen sanoo.

Lisätietoa Voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja uusista materiaaleista saa Tikoteekin sivuilta tai suoraan Katja Burakoffilta (katja.burakoff[at]kvl.fi) ja Kaisa Martikaiselta (kaisa.martikainen[at]kvl.fi).

Lue lisää

Tikoteekki kehittää -juttusarjassa kerrotaan erilaisista projekteista ja hankkeista, yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä työmenetelmistämme. Lue sarjan ensimmäinen artikkeli: Miten lisätään kommunikoinnin apuvälineiden käyttöä ja kommunikoinnin tukea päiväkodissa?

Teksti: Jenni Saarilahti | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).