Ryhmäkoti Wiitalinnassa HYP on osa elämää

Viitasaarelaisessa ryhmäkodissa HYP-toiminta on osa jokapäiväistä toimintaa. HYP-hetket ovat tuoneet uutta iloa ja sisältöä sekä asukkaiden että henkilökunnan arkeen.

Aloitimme HYP-toiminnan Wiitalinnassa, koska halusimme antaa enemmän sisältöä asukkaittemme arkeen ja heidän huomioimiseensa. Uskoimme vahvasti, että asukkaat osaavat tuoda omalla tavallaan esille myös toiveitaan, kun siihen vain annetaan mahdollisuus ja alkusysäys HYPin avulla. Halusimme luoda mukavia hetkiä, joiden aikana asiakkaat voivat olla vuorovaikutustilanteissa ja samalla tuemme heidän päätöksentekoaan.

Kukaan ei saa jäädä yksin

Viitasaarella sijaitseva 6-kerroksinen Wiitalinna tarjoaa asumispalvelua kehitysvammaisille, vammautuneille ja ikäihmisille. Asukkaat saavat ympärivuorokautista ohjausta ja huolenpitoa arjen asioissa. Kehitysvammaisia asukkaista on 28. Heistä 11 asuu kahdessa ryhmäkodissa ja muut yksiöissä tai jaetuissa kaksioissa. Ryhmäkotien kehitysvammaiset asukkaat tarvitsevat muita enemmän tukea, ohjausta ja hoitoa. Asukkaissa on monivammaisia, autisteja, aistivammaisia ja muistisairaita henkilöitä. Wiitalinnassa työskentelee lähihoitajia ohjaaja- tai hoitajanimikkeellä, vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja sekä lähiesimies. Kehitysvammapuolella ohjaajat ovat suuntautuneet vammaistyöhön ja ikäihmisten hoitajat vanhustyöhön.

Vaikeimmin kehitysvammaisen henkilön huomioiminen voi hyvin helposti jäädä vain perushoidollisiin tilanteisiin, mikä ei todellakaan riitä. Siksi päätavoitteemme oli ja on edelleen se, että kukaan ei saa jäädä yksin. Alussa HYP-hetkiä pidettiin yhden asukkaan kanssa, ja nyt HYP on osa Wiitalinnan viiden asukkaan arkea.  Heillä on omat HYP-hetkensä tiettyinä viikonpäivinä. Lähdimme toteuttamaan HYP-hetkiä asukkaittemme mieltymysten kautta. Aluksi ne olivat lyhyitä, joidenkin kohdalla vain muutamia minuutteja. Nyt HYPetetään jo pidempiä aikoja.

Uudenlaista vuorovaikutusta

Olemme aina painottaneet, että jokainen ohjaaja voi pitää HYP-hetkiä omalla tavallaan. Tämä tuo asukkaille entistä enemmän uusia kivoja kohtaamisia. Asukkaat ovat yllättäneet meidät monen monta kertaa olemalla hetkissä täysillä mukana omalla tavallaan. Katseet, kehonkieli, ääntely ja muu toiminta kertovat tunteen vuorovaikutuksen syntymisestä. Olemme oppineet asukkaistamme paljon uusia piirteitä. Mieleen ovat jääneet erityisesti ne HYP-hetket, joissa asukas itse hakee kontaktia ohjaajaan tai on levollisen onnellinen. Ehkäpä asukkaat ovat ajoittain itsekin yllättyneet siitä, mitä nyt tapahtuu. Aivan kuin he haluaisivat kertoa meille, kuinka he ovat tätä kaikkea odottaneet.

HYP-hetkissä olemme käyttäneet puhetta, kosketusta, läheisyyttä, esineitä, kehomerkkiä ja viittomia. Meillä on myös Sessu-kassi, josta kuurosokea asukas on löytänyt karkkeja. Hän on oppinut pyytämään ohjaajalta apua karkkipaperin avaamiseen, ja sen jälkeen hän antaa paperin kauniisti ohjaajalle. Samalla hän on oppinut sietämään ohjaajan läheisyyttä, jota ei ennen hyväksynyt. Erään monivammaisen asukkaan kanssa pidetään muun muassa lukuhetkiä, tai laulamme hänelle. Joulun aikaan lauloimme Tiernapoikia, ja hänen ihmettelevä katseensa kertoi, että tämänhän olen kuullut ennenkin. Tarinan kerronnan aikana hän kommentoi muutamilla sanoilla ja saattaa keskittyä ohjaajan luentaan niin hyvin, että lopulta nukahtaa. Näkövammaisen asukkaan kanssa olemme käyttäneet muun muassa heijausta ja kosketusta sekä Sessu-tyynyä, jossa on erilaisia kosketuspintoja. Hän nauttii, kun ohjaaja pitää kiinni kevyesti hänen kädestään tai silittää sitä. Autistisen asukkaamme kanssa olemme käyttäneet jäljittelyä. Voimme mennä hänen huoneeseensa ja istahtaa vuoteen reunalle. Näin vietämme pienen hetken hänen kanssaan. Nykyään hän ei enää lähde ohjaajaa karkuun huoneestaan.  Hän tulee myös pyynnöstä istumaan ohjaajan viereen sohvalle, ja siinä katselemme toisiamme. Tärkeää on varata HYP- hetken pitämiselle rauhallinen paikka ilman häiritseviä ulkopuolisia tekijöitä.

Lisärohkeutta työhön

Ainahan HYP-hetket eivät toteudu. Ehkäpä meidän ohjaajien mielestä hetki ei onnistu, mutta kyseessä voi olla asukkaamme valinta siitä, haluaako hän HYP-hetken vai ei.  Silloin ajattelemme, että huomenna on uusi päivä.  Näiden tärkeiden hetkien kautta syntyy luottamus asukkaan ja ohjaajan välillä. HYPin avulla eräs asukkaamme on muuttunut rauhallisemmaksi, ja se vaikuttaa hänen elämäänsä päivittäin kaikissa toiminnoissa. Toisista asukkaista huomaa sen, kuinka he nauttivat ohjaajan antamasta kahdenkeskisestä huomiosta ja ajasta.

Ohjaajien näkökulmasta HYP-hetket ovat tuoneet työhömme paljon uutta sisältöä. Tuntuu todella hyvältä nähdä ja kokea, että asukkaamme ovat tulleet enemmän huomioiduiksi ja heillä on hyvä olla. Nämä asiat tuovat työpäiviin paljon arvostuksen tunteita, iloisia yllätyksiä ja upeita kohtaamisia. Keskustelemme yhdessä siitä, millaisia HYP-hetkiä kukin ohjaaja on pitänyt asukkaiden kanssa.  Kokemusten jakaminen tuo paljon lisärohkeutta ja vauhtia työhömme. Samalla saamme toisiltamme uusia ideoita HYP-hetkiin. HYPin kautta tunne siitä, että tekee todella spesiaalityötä, on vain vahvistunut. HYP on meille tärkeä työväline ja siitä on tullut meille työtapa, HYPettävä työote koko työpäivään. Joskus sitä vain todetaan, että on tämä huikeaa – ja onnistumisen hymy nousee huulille.

Haluamme varmistaa HYP-toiminnan jatkumisen Wiitalinnassa. Siksi se onkin istutettu viikko-ohjelmaan, ja joka päivä ryhmäkodin päivähuomiotaulussa on esillä kuvat asukkaasta ja HYP-ohjaajasta. Tämä toimii meillä muistutuksena. Kirjaamme pidetyn hetken myös asukastietoihin. Kaikki ohjaajat voivat lukea näitä kirjauksia ja iloita mukavista hetkistä. Keskustelemme säännöllisesti, miten HYP edistyy ja miten voimme sitä kehittää. Käytämme myös videointia, ja sitä haluamme jatkossa lisätä. Asukkailla on huoneidensa seinällä koosteet, mitä heidän kanssaan voi HYP-hetkissä tehdä. Pienessä ohjaajaryhmässä arvioimme HYP-toimintaa säännöllisesti, ja jaamme uutta tietoa koko työyhteisöön. HYP-toiminta on myös osa Wiitalinnan perehdytyssuunnitelmaa, jotta uudet työntekijät tai opiskelijat saavat ohjausta ja mahdollisuuden tutustua näihin hetkiin ja pitää niitä.

Vinkkejä HYPin toteuttamiseen

Kun asiaa oikein pohtii ja vähitellen näkee HYP-hetkien tuomaa tulosta, huomaa, että toisaaltahan me olemme aina toimineet näin, mutta nyt teemme sitä vahvoin HYP-mallivarustein. Varusteina meillä on tietoa, hyvä suunnitelma ja erilaiset keinot, joilla HYP-hetkiä toteutamme. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä, jotta asia etenee. Mielestäni kaiken lähtökohtana on oma asenteemme ammatti-ihmisinä niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät itse pysty aloittamaan vuorovaikutustilanteita. Alkutyö on henkilökunnan sisäänajo asiaan. Asukkaat ottavat avosylin omalla tavallaan ja aikataulullaan kaiken vastaan. Annetaan siihen vain mahdollisuus.

Jos jokin yhteisö on kiinnostunut aloittamaan HYP-toiminnan, kannustamme siihen ehdottomasti. Tärkeää on ryhtyä tuumaan avoimin mielin, kokeilla ja kehittää. Edetkää vähitellen pienin askelin. Pohtikaa, mikä on päämäärä ja tavoite toimipisteessänne. Rohkaiskaa toinen toisianne. Keskustelkaa ja vaihtakaa kokemuksia. On hyvä muistaa, että pienetkin hetket ovat erittäin tärkeitä.

Wiitalinnan vinkit

  1. Järjestetään infotilaisuus HYPistä – ennen sitä jaetaan  Papunetin HYP-materiaalia luettavaksi. Katsotaan yhdessä HYP-videoita, joita löytyy Paputuubista.
  2. Kootaan pieni ohjaajaryhmä viemään asiaa eteenpäin ja valitaan asukas tai asukkaat HYP-hetkiin.
  3. Videoidaan hetkiä ja katsotaan niitä yhdessä.
  4. Työyhteisön palavereissa on säännöllisesti HYP-asiaa: keskustelua, arviointia, kokemusten purkua. Tsempataan, kirjataan, luetaan toisten kirjauksia – innostutaan yhdessä!
  5. Uusia ohjaajia otetaan mukaan HYPettämään asukkaiden kanssa.
  6. Ohjaajat voivat pitää hetkiä asukkaiden kanssa omalla persoonallisella tavallaan.

Katso ryhmäkoti Wiitalinnassa tuotettu video ”HYP-hetkiä syntymästään kuurosokean ihmisen kanssa”: 

Teksti: Sirpa Ferretti, lähihoitaja, vammaisalan erityisohjaaja, Wiitalinna | Kuva: Pexels | Julkaistu: 

3 kommenttia

  1. Pidämme HYP hetkin asukkaan kanssa. Valitettavasti ei joka päivä Harjoitteluaikana loin vihkon hänelle Kuvalehtien kuvien, näin saamme helpompaa keskusteluaiheet.

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).