Voimauttavaan vuorovaikutukseen uusi työväline

Tikoteekki on suomentanut Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat -työvälineen, jonka avulla voi kuvailla sitä, miten lapsi tai aikuinen osallistuu vuorovaikutukseen sekä tarkastella, miten hänen tapansa osallistua mahdollisesti muuttuu tai on erilaista erilaisissa tilanteissa tai eri ihmisten kanssa.

Voimauttava vuorovaikutus on käytännönläheinen toimintamalli, jonka avulla voidaan vahvistaa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kommunikoinnin perustaa. Yleisimmin toimintatapaa käytetään niiden kehitysvammaisten tai autismikirjon lasten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeuksia olla kanssakäymisissä tai kommunikoida toisten ihmisten kanssa vastavuoroisesti.

Voimauttava vuorovaikutus perustuu kehitysvaiheisiin ja taitoihin, jotka vuorovaikutuksessa tyypillisesti opitaan syntymästä alkaen ensimmäisen ja toisen elinvuoden aikana. Nämä taidot muodostavat pohjan myöhemmälle kommunikoinnille ja niitä tarvitaan läpi elämän. Mallin (engl. Intensive Interaction) kehittivät 1980-luvulla englantilaisen Harperburyn erityiskoulun työntekijät työskennellessään vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden kanssa. Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä englantilaisen Intensive Interaction Instituten kanssa vuodesta 2009.

Askelmat-työväline auttaa näkemään muutoksen

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmia on seitsemän. Ensimmäisellä askelmalla vuorovaikutustaitoja opetteleva ihminen viihtyy itsekseen eikä tunnista kumppaninsa sosiaalisia aloitteita. Toisella askelmalla hän kiinnostuu ja on ohimenevästi tietoinen kumppanistaan ja mahdollisuudesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kolmannella askelmalla oppija osoittaa lyhytkestoisesti parin sekunnin ajan kiinnostusta kumppaniinsa ja yhdessäoloon esimerkiksi katsomalla lämpimästi, hymyilemällä tai siirtymällä lähemmäs kumppaniaan. Neljännellä askelmalla oppijan huomio säilyy vuorovaikutuksessa useamman sekunnin ajan ja vuorovaikutus sisältää useamman vuoron. Oppija päättää kuitenkin edelleen vuorovaikutuksen sisällön ja vuorottelee omilla ehdoillaan. Viidennellä askelmalla vuorovaikutuksessa on siirrytty yksisuuntaisuudesta vastavuoroisuuteen ja oppija antaa myös kumppaninsa vaikuttaa vuorovaikutuksen sisältöön. Kuudennella askelmalla oppija pystyy keskeyttämään tilanteen ja palaamaan keskeytyksen jälkeen takaisin yhdessä aloitettuun vuorotteluun. Seitsemännellä askelmalla hän aloittaa vastavuoroisen vuorovaikutuksen täysin itsenäisesti, ilman kumppanin rohkaisua. Hän nauttii vuorovaikutuksesta ja sitoutuu yhdessäoloon.

Askelmat-työväline pohjautuu englantilaisen Matthew Laurien Recording Intensive Interaction -materiaaliin. Työväline sisältää neljä lomaketta. Kuvaus-lomakkeessa kerrotaan jokaisen seitsemän askelman ominaispiirteet. Alkutilanne-lomake on tarkoitettu käytettäväksi Voimauttavan vuorovaikutuksen havainnointijaksolla. Seuranta-lomakkeelle voi tehdä päivä- tai tilannekohtaisia merkintöjä siitä, millä Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmalla oppija on. Tiivistelmä-lomake on tarkoitettu pidettäväksi esillä ja siitä saa nopean yleiskatsauksen askelmien sisällöistä.

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmia voivat käyttää esimerkiksi kuntouttajat tai opetushenkilöstö, jotka haluavat saada tarkemman käsityksen oppijan taidoista osallistua vuorovaikutukseen sekä siitä, miten hänen taitonsa osallistua edistyvät. Tämä tieto auttaa heitä suunnittelemaan vuorovaikutuksen kuntoutusta ja opetusta.
Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat on saanut ammattilaisilta innostuneen vastaanoton ja myönteistä palautetta esimerkiksi Tikoteekin ylläpitämässä Voimauttava vuorovaikutus Suomi -Facebook -yhteisössä.

Lisätietoa

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat (www.papunet.net)
Voimauttava vuorovaikutus Suomi – Intensive Interaction Finland (Facebook)

Teksti: puheterapeutti, erityisasiantuntija Kaisa Martikainen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).