Kuntoutuksen puutteellista tietopohjaa halutaan parantaa

THL:n uuden Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen (Kuti) tavoitteena on laatia suositukset, miten arvioida toimintakykyä osana kuntoutusprosessia, ja miten kerätystä tiedosta saa hyödynnettävää indikaattoritietoa.

Kuntoutuksessa kertyvä tieto on ollut puutteellista. Suomessa kukaan ei tiedä kattavasti, miten ihmiset yleensä päätyvät kuntoutukseen, millaista se on, kauanko se kestää ja saavutetaanko sillä haluttuja tuloksia.

Suurin ongelma liittyy toimintakykytietoon. Järjestelmistä puuttuu tieto, millainen henkilön toimintakyky oli ennen kuntoutusta ja sen jälkeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin kertyy vain murto-osa kaikesta Suomessa tehtävästä kuntoutuksesta. Tieto asiakkaan toimintakyvystä kerätään vaihtelevilla mittareilla ja kirjataan asiakas- ja potilastietoihin kirjavasti vapaana tekstinä ja numeroina. Yhteistä rakennetta ei ole, joten eri puolilta kerätty ja kirjattu tieto ei ole yhteismitallista, eikä muiden käytettävissä. Yhteismitallisen tiedon puute estää vertailutiedon tuottamisen.

Kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden seuranta edellyttää yhteisesti sovittujen mittareiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tiedon keräämistä yhteisesti sovittuina ajankohtina.

”Pyydämme lähiaikoina monia kuntoutusalan organisaatioita mukaan yhteistyöhön. Mitä kattavammin saamme osaamista mukaan, sitä isomman harppauksen pääsemme eteenpäin”, projektipäällikkö Heli Valkeinen sanoo.

Lisätietoja Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen verkkosivuilta.

Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).