KUVAKO-hankkeesta uusia kuvia Papunettiin

Kolmevuotinen Kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa eli KUVAKO-hanke käynnistyi alkuvuodesta 2017. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kuvakommunikaatiota niihin tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoilla ja vastaanottokeskusten työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) hallinnoi hanketta ja sitä rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden rahasto (EUSA). Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kehitysvammaliitto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Pohjois-Savon opisto. Hankkeen päätyttyä Papunet ylläpitää ja kehittää hankkeen tuottamia kuvia ja sovellusta.

Ehdotuksien kerääminen ja kuvien testaaminen vastaanottokeskuksissa

KUVAKO-hankkeen alussa vastaanottokeskusten työntekijät kertoivat millaisille kuville oli tarvetta silloin, kun turvapaikanhakijat olivat juuri tulleet Suomeen. Myös turvapaikanhakijat itse ovat kertoneet työpajoissa tilanteista, mihin he olisivat tarvinneet kommunikaation tukimateriaalia, koska yhteistä puhuttua kieltä ei ollut. Näiden tietojen pohjalta laadittiin sanalistoja, joiden pohjalta hankkeen graafikko piirsi kuvat.

Myös turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien muiden ammattilaisten mielipiteitä kuultiin kuvia suunniteltaessa. Kuvien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä testattiin muutamissa vastaanottokeskuksissa sekä Pohjois-Savon opiston työpajoissa, joihin osallistui maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

KUVAKO-hanke on keskittynyt erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin eli lapsiin, naisiin sekä vammaisiin. Kuvien testaustyöpajoissa onkin pyritty erityisesti huomioimaan edellä mainitut ryhmät. Työpajoja on järjestetty kuvien kehittämiseksi myös kuurojen turvapaikanhakijoiden parissa Kuurojen kansanopistossa.

Työpajoissa saatujen kokemusten perusteella kuvia muokattiin selkeimmiksi ja yksiselitteisimmiksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuvat itsessään eivät luo kommunikointia vaan kommunikointitilanteissa on aina mukana ihmiset ilmeineen, eleineen ja äänenpainoineen. Näillä multimodaalisilla keinoilla pystytään paremmin löytämään yhteinen ymmärrys kommunikointitilanteissa.

Kuvakom-mobiilisovellus ladattavissa kesällä

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa yksittäisten kuvien lisäksi mobiilisovellus, jonka voi helposti ladata puhelimeen. Ensimmäiset kuvasovellustestaukset tehtiin syksyllä 2018 ja saadun kokemuksen perusteella kehittämistyötä ja testauksia jatkettiin.

Mobiilisovelluksen rungoksi muodostui erilaiset kuvakategoriat, jotka olivat esillä sovelluksen pääsivulla. Sovelluksen keskeisimpiä toimintoja ovat esim. kuvien helppo selaaminen, kuvien lisääminen käyttäjän omasta puhelimesta, merkintöjen tekeminen kuviin sekä niiden tallentaminen ja edelleen lähettäminen. Testauksen jälkeen sovellusta kehitettiin edelleen ja alkuvuodesta 2019 mobiilisovelluksen pilotointia jatkettiin.

Kehittämistyön ohessa mietittiin sovelluksen nimeä ja lopulta päädyttiin nimeen Kuvakom. Sovelluksessa on noin tuhat kuvaa, jotka jakautuvat pääkategorioihin ja niiden alla oleviin alakategorioihin. Kuvakom on ladattavissa kesän alussa sekä iPhone että Android puhelimiin maksutta. Yksittäiset kuvat löytyvät Papunetin kuvapankista hakusanalla ”kuvako”.

Kuvassa vasemmalta oikealle perusnäkymä, kuvien selaus ja videot.
Vasemmalla näkymässä valittu kuva isona, keskellä kuvaan kirjoittaminen ja oikeassa näkymässä kuvaan piirtäminen.

Vaikka kuvat ovat suunniteltu turvapaikanhakijoiden ja heidän kanssa työskentelevien ammattilaisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin, kuvia voi hyödyntää myös puhevammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisessä. Kuvien tyyli on aikuismainen. Kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan!

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoita on ollut mukana hankkeessa alusta alkaen. He ovat mm. kuvittaneet erilaisia toimintaympäristöjä hankkeen tuottamilla kuvilla, keränneet eri kategorioiden sanastoja sekä osallistuneet asiakaspalautteiden keräämiseen ja analysointiin. Hanke on siis mahdollistanut autenttisen oppimisympäristön sekä opiskelijoille että hankkeessa mukana oleville lehtoreille ja muulle hankeväelle.

Hanke jatkuu vuoteen 2020

KUVAKO-hanke jatkuu vielä vuoden 2020 tammikuun loppuun saakka. Keskeisimpinä tehtävinä on vielä saatujen tulosten ja kokemusten jalkauttaminen sekä julkaisun kirjoittaminen. Lisäksi on tulossa hankkeen loppuseminaari, joka järjestetään Helsingissä 3.10.2019. Alustavien suunnitelmien mukaan seminaari on Valkoisessa talossa Haagassa; kannattaa siis seurata Humakin sekä KUVAKOn nettisivuja ja osallistua seminaariin.

KUVAKO-hanke on ollut tarpeellinen ja saanut toiminnan aikana runsaasti hyvää palautetta monilta eri toimijoilta. Palaute on innoittanut hankeväkeä ideoimaan mahdollista jatkohanketta, joka edesauttaisi kuvakommunikaation hyödyntämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tutustu Kuvako-kuviin Papunetin kuvapankissa (papunet.net)
Lue lisää KUVAKO-hankkeesta (kuvako.humak.fi)

Teksti: Merja Puustinen, lehtori, KUVAKO-hanke, Humanistinen ammattikorkeakoulu Sisko Räsänen, opettaja, KUVAKO-hanke, Pohjois-Savon opisto | Kuva: Olli Punto | Julkaistu: 

4 kommenttia

    • Viimeistään syyskuun ensimmäisellä viikolla pitäisi sovelluksen olla ladattavissa.

  1. Olen välillä avustajana henkilöllä joka ei kuule eikä pysty puhumaan, olisko jonkunlainen kone jolla keskustella ettei tarvii kansiota jossa paljon kuvia?

  2. Vaihtoehdot ovat aina yksilöllisiä, jolloin ensisijaisesti asiaa kannattaisi tiedustella siltä taholta, jolta kansio on saatu. Jos kuitenkin kyseisellä henkilöllä on käytössään älypuhelin, niin voi tietenkin kokeilla löytyisikö ilmaiseksi ladattavasta Kuvakom-sovelluksesta apua. Tässä linkki Tikosen artikkeliin, jossa tarkempia tietoja sovelluksesta.
    https://tikonen.fi/aiheet/uutisia/kuvakom-mobiilisovellus-sopii-muillekin-kuin-maahanmuuttajille/

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).