Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle yhtenäiset valtakunnalliset perusteet

STM julkaisi syyskuun alussa pitkään työn alla olleet valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (versio 2.2). Laajan oppaan tavoitteena on tukea apuvälinetyötä ja -päätöksiä, joita apuvälinealan ammattilaiset joutuvat päivittäin tekemään.

Apuvälinepalvelun tavoitteena on mahdollistaa ihmisen päivittäiset toiminnot toimintakyvyn rajoituksista ja muutoksista huolimatta. Luovutusperusteiden tarkoituksena on lisästä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Luovutusperusteiden valmistelussa mukana olleet kuntoutusylilääkäri Satu Luoto Eksotesta ja Apuvälinekeskuksen johtaja Kaisa Jokela HUSista totesivat apuvälinealan neuvottelupäivillä syyskuussa, että luovutusperusteet ovat suuntaa antava minivaatimus. Luovutusperusteena on aina yksilön tarve ja toimintakyky, jossa tulee käyttää yksilöllistä tarveharkintaa.

Apuvälineiden luokittelu yksittäisiin välineisiin vuoden 2011 kansainvälisen apuvälineluokituksen SFS-EN ISO 9999 mukaisesti, johtaa pahimmillaan myös apuvälineiden tarvitsijan tarkasteluun yksittäisten toimintojen kautta. Ihmistä ei voi tarkastella vain yksittäisten apuvälineiden kautta. Toimintakyky on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat paitsi henkilön vamma tai sairaus, myös hänen toimintaympäristönsä ja niistä nousevat yksilölliset tarpeet (vrt. ICF).

Vammaisjärjestöjen mielestä luovutusperusteissa valuvikoja

Luovutusperusteita on järjestökentällä verrattu rajoittamisperusteisiin. Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson osallistui apuvälinetyöryhmän toimintaan 2016 – 2017 ja totesi, että kirjauksia valmisteltiin pääosin rajoittamisperiaatteella, sen sijaan, että olisi mietitty apuvälineiden hyötyjä asiakkaille.

Kommunikoinnin ja tietokonepohjaisten apuvälineiden osalta luovutusperusteet eivät ole kaikilta osin selkeitä. Tulkintaa voi tehdä luovuttamisen puolesta ja vastaan. Oleelliseksi nousee yksilöllinen harkinta, joka mahdollistaa erilaiset ratkaisut eri puolella Suomea. Tärkeää onkin jatkaa keskustelua.

Päivitysryhmälle voi tehdä ehdotuksia

Tikoteekki-verkosto on koonnut keskuudestaan työryhmän käsittelemään luovutusperusteita erityisesti kommunikointiin liittyvien apuvälineiden osalta. Työryhmä toimitti lokakuun alussa päivitysehdotukset valtakunnalliselle luovutusperusteiden päivitystyöryhmälle. Tikoteekki-verkosto ehdotti muuan muassa ISO-luokituksen vanhentuneiden termien muuttamista. Esimerkiksi lähikommunikoinnin välineet esitettiin muutettavaksi kommunikoinnin välineiksi. Tikoteekki-verkoston piirissä katsotaan myös, että kommunikoinnin apuvälineitä tulisi tarkastella käyttäjän kannalta toimivina kokonaisuuksina eikä niinkään yksittäisinä välineinä.

Valtakunnallisten luovutusperusteiden päivitystyöryhmä kokoontuu vuosittain huhtikuun ja lokakuun viimeinen torstai käsittelemään ja toteuttamaan päivitysehdotuksia.

Edelleen on siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut Suomessa toteutuvat lain ja asetusten mukaisesti asiakkaan tarpeiden pohjata ja niin, että apuvälineiden tarve ja luovutettavat välineet edistävät asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Tutustu oppaaseen Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden  luovutusperusteet – Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (valtioneuvosto.fi)

Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).