Paputuubin videot tukena vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa

Miten lapsen kommunikoinnin perustaa vahvistetaan? Miten tuetaan lapsen kielellistä kehitystä? Miten herkistytään vaikeasti puhevammaisten aikuisten vuorovaikutusaloitteille? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Youtuben Paputuubin videoista.

Alle on poimittu muutamia esimerkkejä Tikoteekin tuottamista videoista, jotka auttavat vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa eri kehitys- ja ikävaiheissa. Paputuubista löytyy myös videoita, joissa puhevammaiset ihmiset itse kertovat elämästään ja arjestaan.

Vauva ja kommunikoinnin perusta

Vauva oppii nauttimaan yhdessäolosta, keskittymään, vuorottelemaan ja ilmaisemaan tunteitaan ollessaan vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa. Nämä taidot luovat lapsen kommunikoinnin ja kielen kehityksen perustan.

Paputuubin Vauvan vuosi -videoissa näytetään, miten monin tavoin vauva viestii ennen sanoja ja miten vanhemman tapa vastata muuttuu lapsen kehittyessä. Äidin tai isän taito herkistyä ja muuttaa omaa toimintaansa on erityisen tärkeää silloin, kun lapsella on kehitysviivettä tai erityisvaikeutta.

Videolla Vauvan vuosi -leikkien seurataan, millaisia leikkejä voi leikkiä 0–12 kuukauden ikäisen vauvan kanssa ja miten leikkivalikoima kasvaa vähitellen.

Katso myös:
Vauvan vuosi – Vuorotellen (Youtube.com, 5:06 min)
Vauvan vuosi – Yhdessä kokien (Youtube.com, 4:59 min)

Lapsen kielellisen kehityksen siirtymävaihe

Toisena ikävuotena alkaa normaalisti kehittyvällä lapsella kielen kehityksen pyrähdys. Sanavarasto laajenee ja lapsi oppii, että sanoilla viitataan erilaisiin asioihin. Olemuskielisen ilmaisun lisäksi lapsi tapailee sanoja ja pyrkii niiden avulla entistä vahvempaan yhteyteen toisten kanssa.

Lapsen kielen kehitys voi kuitenkin alkaa myöhemmin tai edetä hitaasti. Joillakin lapsilla puheilmaisu ei kehity lainkaan. Jos lapsen kehitys ei etene tavalliseen tapaan, lapsen olemuskielistä kommunikointia voidaan tukea muilla kielellisillä merkeillä, kuten viittomin tai kuvin. Nämä lapset tarvitsevat keskustelukumppanikseen ihmisiä, jotka osaavat muokata omaa toimintaansa ja käyttää lapsen tarvitsemia kommunikoinnin tukikeinoja.

Videot Hetkiä Eemelin arjessa” (Youtube.com, 6:12 min) ja Vernellä on puheen kehityksen viivästymä (Youtube.com, 4:04 min) kuvaavat myös mainittua siirtymävaihetta ja antavat esimerkkejä siitä, miten aikuiset voivat tukea ja laajentaa lapsen ilmaisua.

Leikkiminen, puuhastelu ja uusien asioiden oppiminen

Yleensä päiväkoti-ikäisten ja koululaisten kielen kehitys on jo vaiheessa, joka mahdollistaa juttelun, yhdessä tekemisen ja oppimisen. Myös niiden lasten kohdalla, joiden puhe ei suju, kaverit ja yhteiset jutut ovat tärkeitä.

Näitä asioita ilmentää video Leikitäänkö? Vapaata leikkiä välitunnilla (Youtube.com, 5:14 min) , jossa lapset osallistuvat leikkiin elehtien, äännellen, sanoin, viittomin ja kommunikointiohjelman avulla.

Koulukaverin kanssa voi jutella usein niitä näitä ja heittää läppääkin. Alla olevassa videossa näytetään, millaista on keskustella kommunikointiohjelman tuella.

Kommunikoinnin perustaa voidaan vahvistaa missä iässä tahansa

Joillakin nuorilla tai aikuisilla puhevammaisilla ihmisillä voi olla puutteita kommunikoinnin perustan taidoissa. Vuorovaikutuksen ydintä tulisikin tällöin vahvistaa, se ei ole koskaan liian myöhäistä. Läheiset voivat tukea puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vahvistamalla vuorovaikutussuhdetta heittäytyen yhdessäoloon ilman muita suorituspaineita.

Alla olevassa videossa kuvataan kohtaamista, läheisyyttä ja yhdessä jakamista ilman sanoja.

Katso myös:
Saako tulla? – yksinäisyydestä yhdessäoloon

Hetkiä arjessa

Kati van der Hoeven, Liisa Mertala ja Elina Ino kertovat videoilla omasta elämästään ja millä kaikilla keinoilla arjen haasteet voidaan voittaa.

Liisa Mertala puhuu epäselvästi synnynnäisen cp-vamman vuoksi. Alla olevalla videolla kuvataan Liisan aktiivista arkea.

Katso myös:
Hetkiä Katin arjessa (Youtube.com, 8:33 min) Kati käyttää tietokonetta päähiirellä ja kommunikoi läheistensä sekä avustajiensa kanssa näkymättömän aakkostaulun avulla.
Hetkiä Elinan arjessa (Youtube.com, 5:19 min) Elina ohjaa tietokonetta katseohjauksella ja kirjoittaa viestejä, jotka puhesynteesi lukee ääneen. Videolla kuvataan Elinan luentomatkaa Turkuun.

Teksti: Kaisa Laine, asiantuntija | Kuva: Niko Eloranta, suunnittelija | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).