Selkosanomien kuvauutisista tietoa ja materiaalia keskustelutilanteisiin

Selkosanomat kuvilla -verkkolehdessä julkaistaan viikoittain ajankohtaisia uutisia ja juttuja eri aiheista kuvien tuella. Tekstin kuvatuki helpottaa uutisen ymmärtämistä sekä tarjoaa kuvatukea keskusteluun uutisaiheesta. Uutiset voi kuunnella tai lukea yhdessä, ja uutiskohtaiset tukikuvat voi tulostaa Papunetin kuvatyökalusta. Uutisissa käytetyt kuvat ovat peräisin Papunetin kuvapankista. Osa kuvista on muokattu uutiskohtaisesti. Kuvatuen ammattilainen Maija Ylätupa kertoo, millaisia asioita on hyvä huomioita kuvia valitessa ja muokatessa.

Uutiskohtaisesti tuotetut tukikuvat mahdollistavat esimerkiksi kriisitilanteiden ja muiden ajankohtaisten aiheiden käsittelyn, jos omista kommunikoinnin välineistä tai kuvapankeista ei vielä löydy tarvittavaa kuvasanastoa. Selkosanomat kuvilla -verkkolehden arkistossa on yli 850 juttua, joita voi hyödyntää monipuolisesti niin keskustelussa kuin luetunymmärtämisen ja kielen harjoittelussa.

Uutisen tukikuvat voi tulostaa sellaisinaan tai kuvasanastoa voi muokata omiin tarpeisiin Papunetin kuvatyökalussa (linkki artikkelin lopussa). Kuvien kokoa ja itse kuvia voi vaihtaa. Kuvamäärää voi lisätä tai vähentää. Kuvatyökaluun koottujen kuvien avulla voi myös tuottaa omia materiaaleja ja laajentaa esimerkiksi uutisaiheen käsittelyä.

Mikä viesti kuvasta välittyy?

Kuvat ovat vahva ilmaisun väline, ja kuvat muistetaan yleensä paremmin kuin teksti. Kuvat vaikuttavat myös tekstin tulkintaan. Kuvien välittämään viestiin täytyykin kiinnittää huomiota, jotta kuvat tukevat asian ymmärtämistä ja muistamista siten kuin tekstissä on kerrottu. Kuvat ja teksti eivät saa olla ristiriidassa keskenään, eivätkä kuvat saa ohjata ajattelua eri suuntaan kuin teksti. On kuitenkin todettava, että suomen kielen lauserakenne vaikeuttaa ajoittain sitä, miten hyvin kuvan ja tekstin saa visuaalisesti kohdistettua toisiinsa kuvilla tuetussa lauseessa. Usein sisältöä ei myöskään voi tulkita sanatarkasti suoraan kuvista, vaan kuvat tukevat ajatteluprosessia tekstin tulkitsemiseksi ja ymmärtämiseksi.

Jokaisen uutisen tukikuvat on koottu myös Papunetin kuvatyökaluun, jossa kuvia voi lisätä ja tulostaa keskustelun tueksi.

Kuvatuen mukauttaminen ja kuvien muokkaaminen

Osa kuvilla tuettujen uutisen kuvista muokataan uutiskohtaisesti. Esimerkiksi kasvojen ilmeet on tärkeää muokata piirroskuvissa vastaamaan uutisen sisältöä ja tunneviestiä. Ihmisiä esittävien kuvien valinnassa on aina syytä miettiä, mitä ulkoisia ominaisuuksia kuvassa on tarpeen ilmaista, vai onko syytä käyttää neutraaleja tikku-ukkohahmoja, kun kyse on uutisesta tai muusta asiasisällöstä, joka viittaa todellisiin henkilöihin tai ylipäänsä ihmiseen subjektina riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta.

Valmiita kuvia yhdistelemällä voidaan luoda myös uusia kuvia sellaisille käsitteille, joille ei vielä löydy kuvaa käytettävissä olevista kuvapankeista. Esimerkiksi Papunetin kuvapankin kuvia saa muokata ja jakaa eteenpäin, kunhan materiaalissa on kerrottu kuvien lähde, alkuperäinen tekijä ja tieto, jos kuva on muokattu versio alkuperäisestä. Lähteet ja kuvien lisenssiehdot on tärkeää varmistaa aina myös ilmaisten kuvapankkien kuvien osalta. Lisenssiehdot kieltävät usein kuvien käytön myytävissä tuotteissa ja materiaaleissa, ja samat lisenssiehdot pätevät sekä alkuperäisiin että muokattuihin kuviin.

Netin kuvapankeissa on paljon kuvia. Muista varmistaa kuvien käyttöoikeudet eli lisenssiehdot ja merkitä lähteet lisenssiehtojen määrittelemällä tavalla.

Pienimuotoiset kuvanmuokkaukset onnistuvat hyvin esimerkiksi Paint-kuvankäsittelyohjelmassa. Sen avulla on helppo yhdistää kaksi kuvaa, kääntää kuvan suuntaa, muuttaa esimerkiksi hymysuu neutraalimmaksi ilmeeksi tai värittää jokin yksityiskohta kuvasta yksityiskohdan korostamiseksi. Paintissa voi myös pienentää alkuperäisen kuvan kokoa.

Kuvan ilme on muokattu. Vasemmalla alkuperäinen kuva (kuva: Sergio Palao / ARASAAC), oikealla muokattu kuva.

Suurin osa Papunetin kuvapankin kuvista on lähtöisin espanjalaisesta ilmaisesta ARASAAC-kuvapankista, josta kuvia voi hakea esimerkiksi englanniksi. ARASAACin nettisivuilla on myös omia kuvienmuokkaustyökaluja, joilla kuvat voi muokata ennen lataamista omalle laitteelle.

Voit esimerkiksi vaihtaa ihon ja hiusten väriä tai poistaa kuvasta kaikki värit ja ottaa kuvan käyttöön ääriviivapiirroskuvana. Kuvakommunikointitaulustoja ajatellen ARASAACin sivuilla kuviin voi lisätä myös taustavärin tai vaihtoehtoisesti värillisen kehyksen. Kuvaan voi lisätä myös punaisen kieltorastin.

Lue lisää

Teksti: Maija Ylätupa | Kuva: Selkosanomat, Papunet | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).