Toivo löytyy mahdollisuuksista vaikuttaa tulevaisuuteen

Ennakointi- ja strategiajohtaja Katja Vataja Sitrasta toteaa Megatrendit 2023 -raportin esipuheessa, että toivo ei löydy menneisyyteen takertumisesta, vaan mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, että tulevaisuus on reilu, kestävä ja innostava.

Lause herätti miettimään, mitä reilu tulevaisuus tarkoittaisi puhevammaisille ihmisille.

Reiluuteen liittyy oikeudenmukainen käytös toisia kohtaan, tasapuolisuus, ystävällisyys ja jokaisen huomioiminen. Reiluudessa korostuu käsitys siitä, mikä on moraalisesti oikein ja väärin. Näillä sanoilla Kaisa Vuorinen kuvaa reiluutta Terveyskirjaston Nuoret-osiossa. Hän kirjoittaa sivustolla luonteenvahvuuksista, jotka auttavat haasteiden kohtaamisessa ja niistä ylitse pääsemisessä.

Kuvaus reiluudesta tuntuu hyvältä, normaalilta ja sellaiselta, että se kuuluu ihmisyyteen. Reiluuden illuusio särkyy, kun seuraa yhä kiihtyvää voiton tavoittelua ja toisaalta kilpailua niukkenevista resursseista. Pahimmillaan ne riistävät inhimillisen tulevaisuuden toteutumisen niiltä, joiden kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen riippuu juuri henkilöstöresursseista, ajasta tai henkilöstön mahdollisuuksista toteuttaa työtään arvojaan vastaavasti. Jo nyt maksimaalinen voiton tavoittelu näyttäisi johtavan siihen, että esimerkiksi keskustelu puhevammaisen asiakkaan kanssa ei kuulu normaaliin kanssakäymiseen ja työnkuvaan, ellei siitä saada erillistä rahallista korvausta ja sitä ole erikseen kirjattu ostopalvelusopimukseen. Vastaavia ihmisloukkauksena pidettäviä esimerkkejä tulee vastaa lähes päivittäin.

Tarvitsemme tietoa, rohkeita tekoja, kannanottoja ja kampanjoita, joilla varmistamme reilun, yhdenvertaisen ja aidosti tasa-arvoisen tulevaisuuden myös niille, jotka ovat heikossa asemassa, hiljaisia ja osin vielä näkymättömissä. Tiedän, että yksin emme tähän pysty, vaan tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja toisiamme, sillä yhdessä olemme enemmän, näkyvämpiä ja vaikuttavampia. Siksi puhevamma-alan toimijat ovat tänä eduskuntavaalikeväänä pohtineet yhdessä, miten Suomen tuleva uusi hallitus voisi varmistaa puhevammaisten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun.

Puhevammaisten asiain neuvottelukunta julkaisi 8.3.2023 kannanoton, jonka pääviesti on se, että uuteen hallitusohjelmaan tulee sisällyttää puhevammaisten ihmisten lukumäärän selvittäminen. Viimeisimmästä arviosta on jo aikaa, ja on tiedossa, että se on reilusti alakanttiin eikä sisällä kaikkia ihmisiä, joiden kommunikointikyky on alentunut.

Kommunikointi on kuitenkin ihmisoikeus. Siksi uuden hallituksen tulee sitoutua selvittämään puhevammaisuuden kirjoon kuuluvien henkilöiden lukumäärä yhdessä alan järjestöjen kanssa. Tiedon perusteella puhevammaisille ihmisille voidaan ja tulee varmistaa yhdenvertaiset palvelut ja asema – reilu tulevaisuus. Puhevammaisten asiain neuvottelukunnan kannanotto hallitusohjelmaan on luettavissa Tikoteekin verkkosivuilla.

 

 

Teksti: Eija Roisko, Tikoteekin johtaja | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).