Kelan kilpailutuksen seuraukset huolestuttavat niin asiakkaita kuin tulkkeja

Kelan kesällä 2017 toteuttama tulkkauspalvelujen kilpailutus on herättänyt valtavasti huomioita erityisesti viittomakielisten palvelun käyttäjien ja palveluntuottajien keskuudessa. Kelan verkkosivuilla julkaistu tieto hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta ei tavoittanut samassa mittakaavassa puhevammaisia palvelun käyttäjiä, koska vain osalla heistä on käytössään tietokone internet-yhteyksineen. Jotkut ovat saaneet tiedon kilpailutuksen seurauksista omalta tulkiltaan tilanteessa, jossa tämä on ilmoittanut jäävänsä pois vuodenvaihteessa.

Kilpailutuksen tuloksena osa palveluntuottajista rajautui pois, joten puhevammaisten asiakkaiden keskuudessa huoli tutun tulkin vaihtumisesta uuteen on suuri. Tuttu tulkki tuntee asiakkaan kommunikointitavat ja historian, mikä auttaa viestien ymmärtämisessä ja tulkkaamisessa.

Vielä julkaisemattoman Kehitysvammaliiton tekemän selvityksen mukaan tulkkaus toimii puhevammaisen henkilön kanssa parhaiten silloin, kun tulkki on perehtynyt asiakkaan tapoihin kommunikoida ja asiaa on ennalta käyty tarvittaessa läpi. Lisäksi nimetty tulkki vaikuttaa merkittävästi siihen, käyttääkö puhevammainen henkilö tulkkauspalvelua vai ei: mitä useampi nimetty, asiakkaan kommunikointitapaan perehtynyt tulkki palvelun käyttäjällä on, sitä varmemmin hän käyttää palvelua.

Muista muutoksista tulossa tietoa Kelalta

Kela on viime vuodet kehittänyt tulkkauspalveluitaan yhdessä asiakasjärjestöjen kanssa. Vuoden 2018 alusta lähtien nykyiset puhevammaisten asiakkaiden käytössä olleet tulkkiringit korvataan kaikille käyttäjille tarjottavilla tulkkilistoilla. Tulkkauspalvelun asiakas ilmoittaa asiakastietolomakkeessaan haluaako hän käyttää tulkkilistaa vai antaako hän välityskeskukselle vapauden valita kenet tahansa ns. sopivan tulkin. Asiakas voi ehdottaa listalleen tulkkeja, vieläpä eri tilanteisiin eri tulkkeja. Ehdotettavat, uudet tulkit etsitään palvelun tuottajien omilta verkkosivuilta. Tähän ainakin monet puhevammaiset asiakkaat tulevat tarvitsemaan apua.

Toinen muutos koskee tulkkaustilauksia. Ensi vuoden alusta lähtien tilaukset tehdään alueellisten palvelukanavien kautta. Palvelukanava määräytyy kotikunnan mukaan. Tilausmuotoihin ei tule juurikaan muutoksia. Tilaukset ja yhteydenotot tehdään tekstiviestin, sähköpostin, puhelimen, kirjeen tai tulevaisuudessa sähköisen tilauslomakkeen kautta. Monelle puhevammaiselle henkilölle tulkin tilaaminen itsenäisesti on erittäin haasteellista. Apua tarvitaan myös siihen, että tilauksen uudet yhteystiedot päivitetään tarpeellisille tahoille. Tilaamisen vaikeudet ovat yksi palvelun käyttämättömyyden syy. Tilauksen tekemistä ei tule vaikeuttaa vaan helpottaa, jotta se voidaan tehdä myös itsenäisesti ilman toisen ihmisen apua.

Kela lähettää kirjeen tulevista muutoksesta kaikille tulkkauspalvelun käyttäjille marraskuussa 2017. Kirjeessä on tietoa palvelun uudistuksista, kuten henkilökohtaisesta tulkkilistasta ja sen muodostamisesta sekä alueellisista palvelukanavista. Lisäksi mukana on päivitettävä asiakastietolomake ja palautuskuori.

Varmin tapa saavuttaa puhevammainen asiakas onkin postissa lähetetty selkokielinen kirje, jonka lukemiseen henkilö saa apua tulkilta tai muilta läheisiltä. Osalle puhevammaisista asiakkaista tiedotteet voisi lähettää tulevaisuudessa myös sähköpostilla, jolloin ne pystyisi lukemaan puhesynteesin avulla. Toivomuksena on, että Kela kehittäisi tiedotustaan myös puhevammaisille palvelun käyttäjille.

Asiakkaan ääni ei kuulu kilpailutuksessa

Kelan pyrkimys asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen on kiistattomasti hyvä ja kannatettava asia. Hankintalain mukainen vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutus sen sijaan ei saa kannatusta vammaisjärjestöissä eikä palvelun käyttäjien piirissä. Vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta onkin tehty 19 valitusta.

Kilpailutuksissa asiakkaan ääni ei kuulu. Käynnissä olevassa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteessa painotetaan, että elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Aloite etenee yli 60 000 nimen voimalla eduskunnan käsittelyyn. Tämän syksyn aikana tulkkauspalveluiden kilpailutus on aiheuttanut niin paljon huolta ja epävarmuutta, että voi vain toivoa ihmisoikeuksien ja järjen voittoa tässä ”kaikki myytävänä”-maailmassa.

Muutoksesta tietoa Kelan sivuilta 16.11.2017 alkaen: www.kela.fi/vatu

Selkouutisia kuvilla ”Tulkkauspalvelujen kilpailutus huolestuttaa”

 

Teksti: Eija Roisko, Tikoteekin kehittämispäällikkö | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).