iPad-kokeiluja Rinnekodissa

iPadin omaa valokuva-albumia voidaan käyttää kerronnan tukena.

Tikoteekki kokeili yhdessä Rinnekodin kanssa syksyllä 2015, miten iPadiä voidaan käyttää kehitysvammaisten henkilöiden ryhmätoiminnassa ja miten asiakkaiden toimintaa voidaan aktivoida tämän käytöllä.

Käyttäjän tarpeet ja motivaatio etusijalla

Tablet-laitteiden motivoivuus liittyy yleensä niistä lähtevään ääneen ja kuvaan sekä selkeään syy-seuraus -suhteeseen. Laitteella saadaan tapahtumaan jotain tavoiteltavaa: juttutuokioita toisten kanssa, hauskaa visuaalista virikettä tai herkkuja, huomiota ja  läheisyyttä. Jotta tablet-laite tukisi mahdollisimman hyvin käyttäjänsä itsenäistä toimintaa, on hyvä jo alusta lähtien pyrkiä antamaan mahdollisimman vähän fyysistä tukea. Selkeä ja nopea palaute kannustaa laitteen käyttöön, jos fyysiset edellytykset tähän ovat olemassa.

Tablet-laitteiden toimivuus erityistarpeisten ihmisten arjessa edellyttää, että laitteiden sisältö ja toimintaedellytykset on suunniteltu juuri kyseisen käyttäjän tarpeet, taidot ja motivaatio huomioon ottaen. Laitteen käyttöönottoon tulee varata tarpeeksi aikaa. Muun muassa ohjelmien taulujen rakentaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Myös laitteen, ohjeistuksen ja päivittämisen suhteen on hyvä sopia menettelytavat. Maltti on valttia ja mukavat palautteet auttavat eteenpäin.

Kokeilu aamuinfossa

Nyyttipuiston viiden hengen ryhmä harjoitteli iPadin käyttöä aamuinfossa. Tavoitteena oli, että ryhmäläiset pystyisivät GoTalkNow-kommunikointiohjelman avulla osallistumaan itsenäisesti aamupiirin kommentointiin. Ohjelmaan oli rakennettu kuvataulut aikaan liittyvistä käsitteistä. Kokeilun tuloksena oli, että vain kaksi ryhmän jäsentä pystyi käyttämään laitetta ja heillekin kysymykset päivämääristä, ajasta yms. olivat liian vaikeita.  Tabletin käyttö ei ollut heille motivoivaa eivätkä he pystyneet kommentoimaan laitteella itsenäisesti ilman fyysistä tukea.

Oikeat asetukset vaikuttavat käyttäjän motivaatioon

GoTalkNow-ohjelman käyttöä harjoiteltiin myös laajaa kommunikointikansiota käyttävän nuoren miehen kanssa. Laitteen käyttö oli hänelle uutta ja motivaatiota luotiin herkkujen avulla. Ohjelmaan rakennettiin valikko, jossa oli neljä kuvaa. Näistä mies pystyi pyytämään haluamansa: vettä, näkkileipää, rusinoita ja suklaata.

Käyttäjä pystyi painamaan hyvin laitteen ruutua ja hän oli erittäin motivoitunut käyttämään laitetta, jotta saisi haluamansa herkun.  Kuvien paikkaa vaihdettiin harjoittelun aikana, jotta nimenomaan niiden merkitys herkkujen saamisessa vahvistuisi hänelle.

Harjoittelun edetessä vaihdettiin myös laitteen asentoa käyttäjän toimintoon nähden paremmaksi, jolloin kuvat näkyivät hänelle selkeämmin ja laitteeseen osuminen muuttui toimivammaksi. Jotta kuvan ja sitä seuraavan palautteen yhteyden hahmottaminen olisi ollut helpompaa, muutettiin laitteen asetuksia: laite asetettiin reagoimaan sormen painallukseen, ei sen nostoon, mikä on ohjelman perusasetus. Alkuperäinen asetus aiheutti sen, että tabletista ei tullut aina ääntä painalluksen jälkeen sormen liukuessa näytöllä. Tämä vaikutti motivaatioon ja hämmensi käyttäjää.

Harjoittelu nuoren miehen kanssa jatkuu edelleen: uusia sivuja rakennetaan ja laitetta otetaan käyttöön uusissa tilanteissa ja paikoissa.

iPadin haasteet liikuntavammaiselle

MemoAssistant-ohjelma on kalenteriohjelma, johon voidaan lisätä kuva, teksti ja nauhoitus kulloisestakin tapahtumasta. Kalenteria lähti kokeilemaan CP-vammainen nuori nainen. Kalenterin toiminta osoittautui fyysisesti liian haastavaksi: kun käyttäjä kosketti kuvaa, ohjelma eksyi muokkaustilaan, väärään päivään tai merkkiin.

iPadin käytön kokeilua jatkettiin kuitenkin perehtymällä laitteen omaan valokuva-albumiin ja sen käyttöön kerronnan tukena. Tämä kokeilu onnistui paremmin: selaus, vieritys ja valinnat sekä kuvien katselu ja näyttäminen muille onnistuivat. Valokuvista kertominen rohkaisi naista puhumaan, vaikka sekä puhe että laitteen käyttö oli teknisesti hankalaa.

iPadissa on paljon haasteita liikuntavammaiselle henkilölle. Käden virheliike avaa helposti vääriä kohteita, ja näistä voi olla vaikea päästä itsenäisesti pois. Myös laitteen sijainti vaikuttaa sen hallintaan. Laite tulee sijoittaa oikein ja tässä tapauksessa se kiinnitettiin erillisellä varrella pyörätuoliin. Sen asento varmistettiin tarkkaan jokaisella kiinnityskerralla.

Kokeilu kannatti

Tavoitteina Rinnekodin laitekokeiluissa oli vahvistaa aloitteellisuutta ja vuorovaikutusta tabletin avulla. Kahden valitun palvelunkäyttäjän kohdalla näin varmasti tapahtuikin, vaikka tämän arviointi ilman selkeitä mittareita on vaikeaa. Kokeilun aikana myös henkilökunta innostui laitteiden käytöstä ja ideointi pääsi mukavaan vauhtiin.

Teksti: asiantuntija, puheterapeutti Annakaisa Ojanen | Julkaistu: 

Yksi kommentti

  1. Aina on ihanaa, kun vuorovaikutus ja aloitteelisuus lisääntyy. Kun tietoteknisiä ja muitakin apuvälineitä etsitään ja otetaan käyttöön, on hyvä muistaa toimintakyvyn arvoinnin merkitys oikeiden välineiden ja toimintatapojen löytämiseksi. Toiminnan mukauttaminen ja porrastaminen asiakkaan tarpeita vastaamaan, voi mahdollistaa apuvälineen käytön.

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).