THL:n apuvälineasiantuntijuuden alasajo

THL Apuvälinesivu

THL on päättänyt lakkauttaa yt-neuvottelujen tuloksena apuvälinealan toiminnan. Tämä voi johtaa pahimmillaan vammaisten ihmisten apuvälinepalveluiden merkittävään heikkenemiseen ja alueelliseen epätasa-arvoon, kun kansallinen alan kehittäminen, koordinointi ja seuranta asiantuntijoiden työsuhteiden päättymisen myötä todennäköisesti loppuvat. Tarve apuvälinealan valtakunnalliseen kehittämiseen ja palvelukäytäntöjen ohjaukseen on erityisen suuri, kun apuvälinepalveluita organisoidaan sote-uudistukseen liittyen.

THL:n apuvälinetiimin rooli puolueettomana, kokonaisnäkemyksen omaavana, alan selvitysten toteuttajana ja kansallisena pitkäaikaisena toimijana on ollut tärkeä. Terveydenhuollon apuvälinealan selvitykset, vertailut ja verkostoituminen kentällä toimivien asiantuntijoiden ja vammaisten ihmisten kanssa ovat osaltaan mahdollistaneet alan kehittämisen.

THL:n asiantuntijat ovat toimineet kentän kokemusten ja kehittämisehdotusten välittäjinä sosiaali- ja terveysministeriöön ja vaikuttaneet alan lainsäädännön kehittymiseen yhä paremmin vammaisia ihmisiä osallistavaksi. Apuvälinetiimin asiantuntijat ovat edustaneet Suomea alan kansainvälisissä järjestöissä (WHO, AAATE jne.). On huolestuttavaa, jos Suomesta on mukana enää yksittäisiä tahoja kansainvälisessä yhteistyössä.

THL:n päätös osuu samaan aikaan, kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifiointi astuu Suomessa voimaan. Sopimus edellyttää, että Suomi sitoutuu toteuttamaan vammaisille henkilöille soveltuvien apuvälineiden tutkimusta ja kehittämistä sekä edistämään niiden saavutettavuutta ja käyttöä ja antamaan vammaisille henkilölle tietoa apuvälineistä, tukipalveluista ja järjestelyistä. Miten Suomessa aiotaan toteuttaa sopimuksen velvoitteet esimerkiksi tutkimusten ja selvitysten suhteen, kun apuvälinealan asiantuntijat THL:ssa on irtisanottu? Mikä on THL:n apuvälinesivuston kohtalo?

Kehitysvammaliitto lähetti toukokuussa asiasta kannanoton sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle että sosiaali- ja terveysministeriöön.

Teksti: Eija Roisko, Tikoteekin kehittämispäällikkö | Julkaistu: 

2 kommenttia

  1. On häpeällistä, että tämä rikas maamme on viemässä vammaisilta niitä pieniä murusia, joita on pitkän ja sitkeän etujen ajamisen tuloksena saatu helpottamaan vammaisen elämää. Vaikea uskoa, että kansantaloutemme kääntyy tällä toimenpiteellä nousuun, päinvastoin käy, pelkään pahoin. Vammainen saa apuvälineillä ja palveluilla elämänsä toimimaan ja kykenee jopa hoitamaan joitakin asioita itse. Tämä lisää sekä hänen omatoimisuuttaan että itsetuntoaan tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Meitä on monta, jotka olemme sairauden tai vamman vuoksi menettäneet esimerkiksi kykymme kommunikoida. Jokainen voi asettaa itsensä siihen asemaan, pää toimii, raajat toimivat, mutta kyky ilmaista itseään ei. Silloin jopa kaupassa asiointi ja virallisten asioiden hoitaminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta, Sosiaalinen elämä kutistuu, kun et voi tehdä itseäsi ymmärretyksi tai osallistua keskusteluun. Tikoteekin jakamien apuvälineiden ja asiantuntemuksen avulla elämä on hieman helpompaa. Siellä osataan myös neuvoa, kuinka toimia ja mistä löytyy apua. Jään pelolla odottamaan, onko päättäjillä sydäntä ja järkeä, vai jätetäänkö kuulematta niiden ääni, jotka sitä itse eivät voi enää syystä tai toisessta tuottaa? Se voi tapahtua kenelle tahansa, milloin tahansa.

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).