Yhteinen hetki -kortit auttavat kutsumaan vaikeimmin kehitysvammaisen vuorovaikutukseen

Yhteinen hetki -kortit on tulostettava pdf-materiaali, jossa on ideoita vuorovaikutuksellisiin hetkiin vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen kanssa. Materiaali on osa Krista Kaposen sosionomitutkinnon opinnäytetyötä. Se syntyi aidosta tarpeesta: Kaponen olisi itse kaivannut tällaisia kortteja, kun aloitti työt kehitysvamma-alalla.

Krista Kaponen on työskennellyt vuosikymmenen vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten kanssa. Hän on koulutukseltaan vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja sekä myös tuore sosionomi AMK.

– Pääsin aikoinani Rinnekodille kesätöihin, ja työ vei kokonaan mennessään, Kaponen kertoo. – Ihastuin koko moninaiseen asiakaskuntaan ja erityisesti kaikkein vaikeimmin vammaisten ihmisten kanssa työskentelyyn. Pidän tunteesta, joka tulee, kun tutustuu tällaiseen ihmiseen ja näkee ihmisen vamman alla.

Kannustusta kohtaamiseen

Sosionomiopintojensa myötä Krista Kaponen tutustui erilaisiin tehtäväkortteihin, joita käytetään sosiaalialan töissä. Hän suoritti tutkinto-opiskelun aikoihin myös Kehitysvammaliiton Tikoteekin HYP-ohjaajakoulutuksen ja havahtui, että kehitysvammatyöhön tarvittaisiin vuorovaikutusteemaiset kortit, joista olisi iloa ja hyötyä niin ammattilaisille kuin asiakkaille.

Ideasta syntyi lopulta opinnäytetyö Yhteinen hetki -kortit: vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksen tueksi, johon kuuluu teoriaosuus ja korttimateriaali. Tikoteekin ammattilaiset kommentoivat opinnäytetyötä ja erityisesti Yhteinen hetki -korttien kehitysvaiheita.

Lopputulos on pdf-muotoinen, ilmainen ja vapaasti tulostettava materiaalikokonaisuus. Siinä on tietoa vuorovaikutuksesta vaikeimmin kehitysvammaisen ihmisten kanssa ja ideoita sekä innostaviin että rauhoittaviin vuorovaikutushetkiin hänen kanssaan. Kortit antavat vinkkejä yhteisestä tekemisestä ja kertovat, miten kumppanin voi kutsua mukaan yhteiseen hetkeen. Keltaisten korttien avulla innostutaan yhdessä vuorovaikutusleikkeihin, joiden avulla syntyy mahdollisuus yhteisen kielen löytymiseen. Sinisten korttien avulla rauhoitutaan havainnoimaan toista, yhteisen tekemisen äärelle. Kiireetön ilmapiiri ja rauhoittava kosketus herkistävät aistimaan toista ihmistä, mutta myös itseään, jolloin yhteinen kieli voidaan löytää myös tätä kautta.

Kaponen sanoo, että hän olisi itse kaivannut tällaisia kortteja, kun aloitti kehitysvamma-alan työt. Nyt korttien kehitystyössä oli hänestä vaikeinta eläytyä uuden työntekijän asemaan ja pohtia, millainen tieto tätä rohkaisee kohtaamaan asiakkaita avoimesti. Palautteen perusteella eläytyminen onnistui.

– Korttien kehitystyön aikana sain ideoita ja palautetta kollegoilta. Käytännönläheisiä kortteja on pidetty tarpeellisina, ja konkaritkin ovat kertoneet saaneensa niistä ideoita ja ajatuksia oman työnsä tueksi. Uskon, että kortit voivat auttaa esimerkiksi HYP-toimintamallin käynnistämisessä omalla työpaikalla. Toisaalta ne antavat jo alan opiskelijalle apua asiakkaiden kohtaamiseen, vaikka hän ei olisi vielä perehtynyt HYPin ideaan.

Lue lisää

Julkaistu: