Tikoteekki ei suosittele tuetun kirjoittamisen käyttämistä puhevammaisten ihmisten kommunikointikeinona

Tikosessa 1/2015 esiteltiin kansainvälisen ISAACin virallinen kannanotto tuetusta kirjoittamisesta eli fasilitoinnista (FC). Tikoteekki yhtyy kansainvälisen ISAAC:n kannanottoon eikä pidä tuettua kirjoittamista luotettavana puhetta tukevana tai korvaavana kommunikointikeinona.

Tikoteekin kanta perustuu ISAAC:n arvovaltaisen työryhmän toteuttamaan laajaan systemaattiseen tutkimuskatsaukseen. Tuetun kirjoittamisen tueksi ei ole riittävästi tieteellistä tutkimusnäyttöä ja sen käyttö rikkoo useita YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen artikloja. Fasilitointi ehkäisee puhevammaisia ihmisiä käyttämästä omaa ääntään silloin, kun viesti on tukihenkilön tuottama.

Kannanoton tulisi herättää meitä laajemminkin pohtimaan omia toimintatapojamme, kun kommunikoimme puhevammaisen ihmisen kanssa. Miten varmistamme, että puhevammaisen henkilön oma ääni kuuluu? Olenko läsnä, odotan ja annan aikaa? Vastaanko hänen viesteihinsä ymmärrettävällä tavalla ja tarkistan, että olen ymmärtänyt hänet oikein? Kannustanko häntä ilmaisemaan oman mielipiteensä? Ja onko hänellä edes mahdollisuuksia ilmaista itseään siten kuin hän haluaa? Onko hänellä riittävästi ja oikeita viittomia, kuvia, sanoja, hänelle soveltuva ja toimiva kommunikointilaite, taitoa käyttää sitä jne.?

Meillä kommunikointikumppaneilla on suuri valta vaikuttaa siihen, miten toinen ihminen voi viestiä ja ilmaista itseään ja miten hänen viestinsä tulkitaan. Siksi minun ja sinun on syytä pysähtyä ja arvioida omaa toimintaamme, miten vaikutamme puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksiin osallistua ja ilmaista aidosti itseään.

Tutkimuskatsaus ISAAC:n kannanoton perusteista ja virallinen kannanotto julkaistiin joulukuussa 2014 Journal of Augmentative and Alternative Communication -lehdessä (2014;30(4): 357-358 ja 359-368).

ISAAC:n FC-kannanotto ei suosittele tuetun kirjoittamisen käyttämistä (www.tikoteekki.fi)

Kehitysvammaliiton kannanotto (www.kehitysvammaliitto.fi)

ISAAC position statement on FC (informahealthcare.com)

Facilitated Communication and Authorship: A Systematic Review (informahealthcare.com)

Teksti: Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko | Julkaistu: 

Yksi kommentti

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).