Yksin emme onnistu – tarvitsemme yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita

Tikoteekin perustehtävänä on edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Kehitämme vuorovaikutusta tukevia toimintamalleja ja materiaaleja, vahvistamme koulutuksilla ja neuvonnalla läheisten ja ammattilaisten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä tuotamme tietoa ja teemme näkyväksi puhevammaisuutta niin päättäjille kuin myös palveluista vastaaville. Yksin emme tähän pysty, vaan tarvitsemme yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita.

Tikoteekin kehittämis- ja vaikuttamistyön lähtökohtana on usein jokin epäkohta tai asia, joka ei toimi tai toimii heikosti ja heikentää puhevammaisten ihmisten elämänlaatua. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hyvästä tarkoituksesta huolimatta puhevammainen ihminen ohitetaan: hän ei tule kuulluksi tai ymmärretyksi. Itsemääräämisoikeus, oikeus päättää omaa elämäänsä koskevista asioista, kuuluu jokaiselle ihmiselle ja sitä me Tikoteekissa haluamme tukea ja edistää.

Tikoteekin toiminta perustuu yhteistyöhön, siihen, että kehittämis- ja vaikuttamistyössä on aina mukana kumppaneita, joilla on yhtäläinen tarve kehittää omaa tai yhteisönsä toimintatapaa ja vaikuttaa siihen, että puhevammaiset henkilöt tulevat kuulluiksi. Olemme olleet onnekkaita, että olemme saaneet tehdä yhteistyötä puhevammaisten ihmisten, läheisten sekä ammattilaisten ja eri organisaatioiden kanssa. Ilman heitä ja heidän esihenkilöiden tukea kehittämisyhteistyö ei olisi ollut mahdollista. Organisaation tuki vaikuttaa toki myös siihen, että yhdessä kehitetyt toimintamallit ja käytännöt jalkautuvat helpommin yhteisön arkeen ja ne tulevat käyttöön.

Kehittämistyötämme ohjaavat palvelumuotoilun periaatteet: rakennamme yhdessä ymmärrystä tilanteesta, puhevammaisten ihmisten ja ammattilaisten tarpeista, odotuksista ja kokemuksista. Me emme määrittele Tikoteekissa tulosta, vaan rakennamme ja suunnittelemme sen ensimmäisen version yhdessä. Prosessi ei kuitenkaan pääty vielä tähän, vaan testaamme ja edelleen muokkaamme prototyyppiä palautteiden pohjalta.

Näillä periaatteilla olemme kehittäneet Rohkaisimen, jonka ensi kokemuksista Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen aistimonivammaisten ihmisten kuntoutusyksikössä kerrotaan tässä Tikosessa. Olemme myös käynnistäneet uuden palvelumuotoilun periaatteisiin pohjautuvan hankkeen, jonka tavoite on saada kommunikoinnin apuvälineet nykyistä aktiivisempaan käyttöön päiväkodeissa.

Haluankin lausua kiitokset kaikille Tikoteekin yhteistyökumppaneille. Jatketaan yhteistyötä yhdenvertaisemman maailman puolesta!

 

Eija Roisko
Tikoteekin johtaja

Julkaistu: