Säkenöiviä kohtaamisia

Se hämmennys, mikä on syntynyt palveluiden kilpailutuksista, sosiaali-, terveys- ja opetusalan rakenteiden ja lainsäädännön muutoksista ja kuntoutuskentällä näkyvistä rajauksista, ei juuri näkynyt Sillalla-seminaarin osallistujien joukossa. Päinvastoin seminaari osoitti jälleen, että tarvitaan foorumi, joka kokoaa yhteen samojen teemojen, haasteiden ja ratkaisujen parissa toimivat ihmiset.

Vaikuttavinta ja tunteita herättävintä olivat jälleen kokemusosaajien esitykset. Marja Korhonen, Triinu Varblane ja Niilo Virta saivat osallistujat uskomaan, että heidän työllään on merkitystä.

Marja Korhonen kertoi mieleenpainuvassa avauspuheenvuorossaan kuinka merkityksellistä hänelle oli se, että läheiset uskoivat hänen ymmärtävän puhetta ja pystyvän viestimään katsellaan.

 

”On hetkiä, jolloin en osaa kirjoittaa omaa nimeäni.” Yleisö kuunteli hievahtamatta, kun Vaasan yliopistossa kahta lopputyötään valmisteleva ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija Triinu Varblane kertoi ensimmäistä kertaa julkisesti omista lukivaikeuksistaan. Ammattilaisapu ja sopivat apuvälineet antoivat hänelle uuden elämän.
Niilo Virta kertoi oman tarinansa siitä, miten kuvien avulla kommunikoivasta lapsesta kehittyi kirjoittamalla kommunikoiva nuori mies. ”Kaikilla on oikeus saada tarvitsemansa apuvälineet, ihan saatanan sama kuka maksaa.”

Erilaisten näkökulmien ja moninaisten luentojen kautta osallistujat kokivat saaneensa uutta tietoa, ideoita ja ajatuksia työhönsä puhevammaisten ihmisten parhaaksi. Näitä toivat mm. professori Mats Granlundin luennot perheen roolin merkityksestä ja lapsen osallistumisen vahvistamisesta kuntoutuksessa; luennot yhteisöjen ohjauksen ja vuorovaikutuksellisen työotteen merkityksistä, avusteisen kommunikoinnin mahdollisuudet hitaudesta huolimatta, teknisten apuvälineiden ja sovellusten hyödyntäminen, puhevammaisten tulkin roolin rajaus opetuksen tulkkauksessa ja eri ammattilaisten yhteistyö, muutamia mainitakseni.

”Tuli tunne, että porukka oli samalla aaltopituudella koko seminaarin ajan”

Palautteiden perusteella tunnuttiin arvostavan erityisesti sitä, että esitysten kautta osallistujat saivat lisävahvistusta omille ajatuksilleen sekä mahdollisuuden pohdiskella yhteisiä asioita kollegojen kanssa. Somen ihanuudesta huolimatta kasvokkain käytyjä keskusteluja ei voita mikään.

Sillalla-seminaarin palautteissa toivottiin jatkettavan samoilla linjoilla kuin aiemmin, mutta paljon myös tehtiin uusia ehdotuksia. Seuraavalla kerralla tuomme laajemmin esille tietoa AAC-alan tutkimuksista meiltä ja maailmalta, nostamme esille palveluiden, kuten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelun haasteita ja uusia ratkaisuja sekä huomioimme, että ohjelmaan tulee kaivattuja käytännön vinkkejä arkeen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vahvistamiseksi sekä yhteisöjen osallistamiseksi. Emme myöskään unohda puhevammaisten ihmisten omia kokemuksia osallisuudesta ja sen haasteista.

Kiitos kaikille osallistujille! Tikoteekki haluaa jatkossakin tarjota säkenöiviä kohtaamisia. Tervetuloa seuraavaan Sillalla-seminaariin 12.-13.3.2020!

Teksti: Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko | Kuva: Niko Eloranta, Eija Roisko | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).