Mörssärillä kommunikaatioympäristö on rakennettu vastaamaan jokaisen asukkaan tarpeita

”Kaikki, mistä on vähääkään hyötyä, on hyvä”, ajatellaan Mörssärinaukion ryhmäkodissa Helsingissä. Mörssäri on yhdeksän kehitysvammaisen autismin kirjon henkilön koti, jossa tarjotaan vaativaa ympärivuorokautista tukea. Mörssäri on Helsingin kaupungin vammaistyön toimipiste ja osa ASU-hanketta.

Mörssärissä tuen ja ohjauksen lähtökohtana on vastata jokaisen asukkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ongelmiin keksitään yhdessä ratkaisut ja keskusteluille ollaan aina avoimia. Asukkaiden tuen tarve haastaa ohjaajat lähestymään työtään hyvin avoimin mielin.

Johtava ohjaaja Tuomo Ratinen ja viittomakielen ohjaaja Joakim Turunen kertovat seuraavassa ryhmäkodin toimintatavoista.

Asukkaat käyttävät paljon erilaisia kommunikointikeinoja

Havainnoimalla ja lähiomaisten kanssa keskustelemalla selvitämme kunkin asukkaan kommunikointitapoja. AAC-keinojen laajalla käytöllä ja luovalla työotteella olemme saaneet aikaiseksi vilkkaampaa kommunikointia puhevammaisten asukkaiden kanssa.

Käytämme sekä viittomakielestä lainattuja tukiviittomia että asukkaan omia ”kotiviittomia”. Asukkaan viittoessa omia viittomamerkkejään, pyrimme aina selvittämään, mitä hän tarkoittaa. Eräs asukkaamme alkoi esimerkiksi yllättäen käyttää kissa + äiti -viittomia tultuaan lähiomaisensa luota. Ensimmäinen ajatuksemme tietysti oli, että lähiomaisella on kissa. Omaisen kanssa keskusteltuamme ilmeni, että asukasta hellitellään kutsumalla häntä ”äidin omaksi kissaksi”.

Mörssärillä kannustetaan henkilökuntaa käyttämään viittomia puheen tukena. Ohjaajat ovatkin vuosien aikana omaksuneet hyvin perusviittomia. Ryhmäkodissa on materiaalia ja viittomakielen taitoisia työntekijöitä tukemassa henkilökuntaa viittomien oppimisessa.

Kuvakommunikoinnissa olemme panostaneet kuvien saatavuuteen ja käytön helppouteen. Yhteisiin tiloihin on tehty kommunikointitauluja, jotka ovat jatkuvasti esillä ja helposti löydettävissä. Asukkaiden huoneissa on heidän henkilökohtaiset taulunsa.

Irtokuvia on valmiina ”kommunikointikaapissa” ja jokaiselle asukkaalle on suunniteltu henkilökohtainen kuvalokerikko, jossa on sekä hänen toimintaansa ohjaavia kuvia että henkilökohtaisia kuvia. Ruokailutilanteissa on käytössä PECS-kansiot, valokuvat ja konkreettiset esineet.

Lisäksi käytössä on kuvakommunikointikansioita laajempaa keskustelua varten. Kansioita hyödynnetään myös viittomien oppimisessa. Asukkaan näyttäessä kansion kuvaa ohjaaja viittoo sen ja kielentää toimintaa.

Haluamme olla myös rehellisiä asukkaille ja myöntää, mikäli emme ymmärrä, mitä asukas tarkoittaa. Tällaisissa tilanteissa paikalle haetaan työntekijä, joka ymmärtää asukkaan kommunikointia, esimerkiksi epäselvää puhetta, parhaiten.

Henkilökunta on koulutettu valmistamaan asukkaiden tarpeita vastaavaa materiaalia. Kuvien, sosiaalisten tarinoiden ja muiden apuvälineiden valmistaminen on pyritty sisällyttämään ohjaajien työviikkoon sellaisiin aikoihin, esimerkiksi öihin, jolloin varsinaista ohjaustyötä ei ole. Mörssärissä kaikki työntekijät valmistavat materiaaleja.

Apuna strukturointi ja sosiaaliset tarinat

Strukturoinnissa huomioidaan tila, aika ja henkilöt. Mörssärin ryhmätilassa on näkyvillä koko vuorokauden toimintaa koskeva jäsentely eli struktuuri. Lisäksi jokaisella asukkaalla on käytössään henkilökohtainen päivästruktuuri.

Ohjaajat käyttävät myös sosiaalisia tarinoita ja pikapiirtämistä asukkaiden kanssa. Joillekin asukkaille siirtymätilanteet ovat haasteellisia. Ennakoimalla ja kiireettömällä työotteella pyrimme selviämään tilanteista. Esimerkiksi lääkärissäkäynti käydään läpi hyvissä ajoin sosiaalisen tarinan avulla. Näin vältetään asukkaan stressitason nousu ja toiminnot helpottuvat. Pikapiirtämistä käytetään usein silloin, kun jokin toiminto jää pois tai struktuuri muuttuu päivän aikana.

Keskustelu, suunnittelu ja tilanteiden ennakointi tuovat laatua ohjaukseen

Ohjaustyössä henkilöstön vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat tärkeässä asemassa. Näitä taitoja harjoitellaan myös asukkaiden kanssa. Henkilökunnasta osa on osallistunut OIVA-työskentelyyn. LOVIT®-muistisäännön avulla huomioimme oikeanlaisen lähestymistavan ja oman asenteemme vuorovaikutustilanteissa.

Mörssärissä pidetään joka viikko palaveri, jossa käsitellään ohjaukseen ja tukeen liittyviä asioita. Tuen tarve vaihtelee suuresti ja onkin tärkeää, että ohjaajat ohjaavat asukkaita sopimusten mukaisesti unohtamatta kuitenkaan omaa persoonaansa. Näemme myös tärkeänä kahdenkeskiset hetket asukkaiden kanssa, joissa tärkeintä on yhdessäolo. Tuemme asukkaiden kognitiivisia taitoja emmekä tee asioita heidän puolestaan. Haluamme kannustaa jokaista toimimaan itsenäisesti tai olemaan ainakin osallisena toiminnoissa.

Harjoittelemme odottamista ”odotustuolilla” ja time-timerin avulla. Odottamista harjoitellaan myös esimerkiksi ennen ruokailua ja taksin tuloa.

Haastavissa tilanteissa osoitamme emotionaalista tukea ja rauhoittelemme asukasta keskustelemalla. Jälkiselvittelyn avulla pyritään ymmärtämään tilanteen syntyä ja lopputulosta. Samalla henkilöstö saa toisistaan vertaistukea.

Väkivaltatilanteita ennakoidaan tarkkailemalla asukkaan käyttäytymistä ja huomioimalla hänen tarpeitaan. Mörssärin henkilökunta on suorittanut AVEKKI-koulutuksen, jolla pyritään ennakoimaan haastavaa käytöstä ja kiinnipitotilanteissa käyttämään kivutonta kiinnipitämistä. Kaikessa toiminnassa haluamme kunnioittaa asukkaan itsemääräämisoikeutta.

Mörssärillä on lähdetty siitä ajatuksesta, että laadukkaan ohjauksen mahdollistaa ennakointi, työn suunnittelu ja valmistelu. Työvuorot suunnitellaan vuorokausi- sekä viikkotasolla ja vastuut jaetaan kirjallisesti. Suunnittelulla pyritään myös siihen, että arki olisi sujuvaa sekä asukkaille että henkilöstölle ja asukas tietäisi aina hyvissä ajoin, kuka häntä ohjaa. Mörssärissä uskotaan, että hyvä suunnittelu ja ”rautalankaohjeet” tukevat ohjaajien työtä parhaiten asukkaiden toimintakyvyn vaihdellessa päivittäin.

Teksti: Johtava ohjaaja Tuomo Ratinen ja viittomakielen ohjaaja Joakim Turunen | Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).