Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

VTT Elina Ekholm teki Tikoteekin toimeksiannosta syksyllä 2015 selvityksen, joka kartoitti puhevammaisten henkilöiden kommunikointimahdollisuuksia ja kommunikointiin liittyviä kehittämistarpeita autetun asumisen yksiköissä.

Aineisto koostui 128:sta sähköisen kyselyn vastauksesta sekä kolmesta haastattelusta. Vastaajat olivat kokeneita autetun asumisen yksiköiden työntekijöitä ja esimiehiä.

Vastaajista reilu puolet arvioi, että suurin osa asiakkaista sai kerrottua asiansa päivittäisessä keskustelussa. Vajaa puolet oli sitä mieltä, että tämä onnistui vain osan kohdalla. Pyytäminen tai jonkin perustarpeen ilmaiseminen olivat yleisimmät kommunikaation aiheet. Tyypillinen kommunikointitilanne liittyi valintoihin.

Asiakkaat kommunikoivat kehonkielellä, puheella sekä käyttämällä kuvia ja viittomia. Puheen rinnalla työntekijöistä käytti päivittäin kehonkieltä 86 %, kuvia 60 % ja viittomia 40 %. Yli puolet työntekijöistä koki, että omat AAC-taidot ovat riittävät tai kohtuulliset.

Vaikka työntekijöiden mielestä kommunikaatio toimi melko hyvin, suuri osa työntekijöistä tunsi välillä riittämättömyyttä ja epävarmuutta vuorovaikutuksen suhteen. Vastaajista 22 % ei ollut saanut mitään vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvää koulutusta. Sekä työntekijät että asiakkaat kaipasivat lisää tietoa kommunikointia tukevista keinoista ja apuvälineistä.

Lataa koko ”Kommunikointi autetun asumisen yksikössä ” -selvitys (pdf)

Lue Elina Ekholmin juttu Ketju-lehdessä

Julkaistu: 

Kirjoita kommentti

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).